Populära sökningar

Inbjudan till presentation av Fabeges delårsrapport jan-jun 2024

Fredagen den 5 juli 2024 klockan 07:00 offentliggörs Fabeges delårsrapport för jan-jun 2024. Investerare, analytiker, journalister och övriga intressenter inbjuds att delta vid en webbsändning och telefonkonferens klockan 09:00 samma dag

Stefan Dahlbo, VD och Koncernchef samt Åsa Bergström, vice VD och Ekonomi- och finanschef, presenterar Fabeges delårsrapport jan-jun 2024. Presentationen hålls på svenska och avslutas med en frågestund. En engelsk telefonkonferens kommer även att hållas klockan 10:30 samma dag.

För att ta del av presentationen och delta via webcasten gå in på länken:
https://financialhearings.com/event/48482. Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.

Presentationen kan även ses från studio på Västra Trägårdsvägen 19. Antal platser är begränsat så föranmälan krävs till: ir@fabege.se.

För att delta via telefonkonferens görs registrering via länken: https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5003441
Efter registreringen erhålls ett telefonnummer och konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

Delårsrapporten, presentationen och webbsändningen kommer att finnas tillgängliga i efterhand på https://www.fabege.se/rapporter.

Fabege AB (publ)

19 jun 2024 09:00

För ytterligare information

Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, asa.bergstrom@fabege.se 

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Bilder

Klicka på en bild nedan för att spara den och se den i större format. Bilderna kan ej användas för kommersiellt bruk.