Populära sökningar

Valberedningens förslag till styrelse och ordförande i Fabege AB (publ)

Inför årsstämman i Fabege AB (publ) den 9 april 2024 offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter. 

Valberedningen föreslår:

  • att styrelsen ska bestå av sju ledamöter (utan suppleanter).
  • att omvälja Anette Asklin, Mattias Johansson, Märtha Josefsson, Jan Litborn, Lennart Mauritzson samt nyval av Bent Oustad och Sofia Watt. Stina Lindh Hök och Anne Årneby har avböjt omval.
  • att till styrelsens ordförande omvälja Jan Litborn.

Bent Oustad är CEO för Norwegian Property. Sofia Watt är tidigare Head of Asset Management för Deutsche Finance International och EQT Real Estate. Sofia är styrelseledamot i Catella AB och nominerad till styrelseordförande på bolagets årsstämma.

Valberedningen inför årsstämman 2024 består av:

  • Göran Hellström, ordförande och utsedd av Backahill AB,
  • Haavard Rønning, utsedd av Geveran,
  • Johannes Wingborg, utsedd av Länsförsäkringar fondförvaltning samt
  • Katarina Hammar, utsedd av Nordea fonder.

Tillsammans representerar valberedningen 35 procent av rösterna i bolaget per den 31 december 2023. Valberedningens övriga förslag till årsstämman i Fabege AB publiceras på hemsidan samt anges i kallelsen till årsstämman som offentliggörs senast den 12 mars 2024.


Fabege AB (publ)

7 mar 2024 07:00

För ytterligare information

Göran Hellström, Valberedningens ordförande, 070-662 86 79, goran.hellstrom58@gmail.com

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Bilder

Klicka på en bild nedan för att spara den och se den i större format. Bilderna kan ej användas för kommersiellt bruk.