Populära sökningar

Fabege väljer Plant för klimatberäkningar

Fabege och Plant har nu tecknat ramavtal som innebär att Plant tills vidare kommer göra Fabeges klimatberäkningar, både större och mindre projekt. Fabege AB har antagit mål om att halvera sitt CO2-avtryck i byggprojekt till 2030.

– För att lyckas med vårt hållbarhetsmål behöver vi ett robust och effektivt beräkningsverktyg som hjälper oss att hitta smarta CO2-besparingar. Anledningen till att vi valt Plant är verktygets förmåga att använda 3D-modeller för beräkning vilket effektiviserar arbetet för projektdeltagarna, säger Sandra Holmström, vår hållbarhetsspecialist.

– Plant har även utvecklat moduler för att göra enklare beräkning av hyresgästanpassningar samt förenklade beräkningar i tidigt skede vilket vi tror kan vara till stor hjälp för att påbörja beräkningar tidigt och få med oss hyresgästerna i arbetet för att minska CO2-avtrycket, fortsätter Sandra.

Sedan den 1 januari 2022 måste samtliga nybyggnadsprojekt enligt lag upprätta en klimatdeklaration. Fabeges riktlinje för CO2-beräkning är mer ambitiös jämfört med lagkravet och innefattar fler byggdelar och livscykelskeden samt även ombyggnationer över 20 miljoner.

– Det är glädjande att återigen teckna avtal med en av de största aktörerna inom fastighetsbranschen. Fabege visar beslutsamhet i sin hållbarhetsresa. Vi har kört ett par pilotprojekt som snabbt övergått till detta ramavtal. Det är också roligt att de satsar på klimatberäkningar av ombyggnationer, vilket lagkravet eller certifieringarna inte kräver, säger Pelle Tunell, vd på Plant.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Läs även

Över 80% reser klimatsmart till och från Arenastaden

En ny omfattande resvaneundersökning visar att en övervägande majoritet av medarbetarna i Arenastaden reser utsläppseffektivt till stadsdelen.

Läs mer

Hållbarhet

Varje dag bidrar vår organisation, i stort och smått, till att Stockholmsregionen blir en mer hållbar plats. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete.

Läs mer