Populära sökningar

Fabeges väg mot klimatneutral förvaltning 2030

I den nyligen publicerade års- och hållbarhetsredovisningen visas flera viktiga steg mot en klimatneutral förvaltning till 2030. Mer än en halverad energianvändning sedan 2010, förnybara energikällor, ett 100 procent hållbarhetscertifierat förvaltningsbestånd, satsningar på fossilfritt resande och en uteslutande grön finansiering.

 Resultaten vittnar om att vi är på god väg i vår resa mot målen, menar Hållbarhetschefen Mia Häggström.

Mitt i klimat- och energikrisen kunde nya strategiska beslut tas för att ytterligare minska både energi- och resursanvändningen samt att flytta elanvändningen till tider då belastningen på elnätet var lägre. Arbetet resulterade i en minskad elanvändning på 11 procent under sista kvartalet 2022.

 Jag är stolt över det sätt vi dagligen bidrar till en hållbar utveckling, där förväntningar och krav ökar för varje år som går, säger Mia Häggström.

Hållbarhetsarbetet på Fabege sker på flera plan inom bland annat minskat klimatavtryck kopplat till projekt, mer cirkularitet och återbruk, ytterligare lägre energiprestanda, sociala engagemang och investeringar i livet mellan husen.

 Vår främsta prioritet inom sociala satsningar är barn och unga, en bra skolgång, en meningsfull fritid, kulturella inslag och vägar in på arbetsmarknaden. Därför deltar och stödjer vi exempelvis Samverkan i Huddinge, Stiftelsen Läxhjälpen och TalangAkademin, säger Mia Häggström.

Förutom klimatneutral förvaltning har vi ett mål om att halvera klimatavtrycket inom våra byggprojekt per BTA till 2030 jämfört med 2019. För att skala upp det arbetet har vi för större ombyggnationer beslutat om ett cirkularitetsindex på 20 procent och utformat en återbruksstrategi. Arbetet inom våra byggprojekt innefattar allt från resursoptimering, cirkularitet och klimatsmarta materialval till transporter och byggenergi. Klimatberäkningarna görs ur ett livscykelperspektiv och all nyproduktion certifieras enligt BREEAM-SE nivå Excellent.

 En annan viktig del är energiprestandan där nyproduktionen redan idag har mål om 35 kWh/kvm Atemp och där målet för hela förvaltningsbeståndet är 70 kWh/kvm Atemp i genomsnitt 2025. För att vi ska kunna bli helt klimatneutrala så behöver vi dock samarbeta med andra aktörer, där exempelvis Bio-CCS för fjärrvärme är en intressant lösning, avslutar Mia Häggström.

Läs även

Årets Bygge 2023

Årets Bygge är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda pris som delas ut av tidningen Byggindustrin. I år har vi två fastigheter som gick vidare till final!

Läs mer

Fabege satsar på skolbarnen i Flemingsberg

Fabege satsar på skolbarnen i Flemingsberg genom att stödja den ideella stiftelsen Läxhjälpen som bedriver ett resultatfokuserat och strukturerat läxhjälpsprogram.

Läs mer

Parkhuset

I Solna Business Park projekterar vi nu Parkhuset - innovationsprojektet med halverad klimatpåverkan.

Läs mer