Populära sökningar

Fabege x TalangAkademin

Fabege är en av flera initiativtagare till TalangAkademin Huddinge, vars syfte är att bidra till att människor kommer ut i arbetslivet. Organisationen ger människor som är långt ifrån arbetsmarknaden ett sammanhang och möjlighet till meriterande arbetslivserfarenhet.

Det är med stor energi och drivkraft som Winnie Mukaru, koordinator på TalangAkademin i Huddinge, berättar om hur hon dagligen kontaktar företagare runtom i Huddinge kommun för att hitta praktikplatser. Ambitionen är att arbetsgivare framöver ska höra av sig till TalangAkademin för att efterfråga talanger. Att bli praktikant innebär att man under praktikperioden valideras utifrån kunskap och färdigheter som dokumenteras i ett meriterande kompetensbevis. Metodiken bygger på modern forskning och erfarenheter från andra liknande projekt.

-        Jag älskar att se människor växa i självförtroende och utvecklas. I förlängningen leder vårt arbete till att skapa ett tryggare och mer välmående samhälle, säger Winnie Mukaru, som utsågs till Huddinges stolthet på Enterprize-galan 2022. 

Initiativet till TalangAkademin i Huddinge, som är en icke vinstdrivande verksamhet, togs av Fabege, Huge bostäder, HSB Södertörn, Huddinge Samhällsfastigheter och Vincero Fastigheter i nära samarbete med Huddinge kommun. De flesta talanger som Winnie är i kontakt med är personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och därmed saknar ekonomisk trygghet och den tillhörighet i vardagen som ett arbete innebär.

-  Vi vill göra skillnad på riktigt i de stadsdelar där vi är verksamma och är oerhört stolta över att, tillsammans med TalangAkademin och övriga initiativtagare, få bidra till meriterande arbetslivserfarenhet för våra medmänniskor, säger Mia Häggström, Hållbarhetschef på Fabege.

Läs mer om TalangAkademin här.