Populära sökningar

Wihlborgs ökar ägandet i kv. Blåmannen i Stockholm

Wihlborgs ökar ägandet i kvarteret Blåmannen i Stockholm Wihlborgs har förvärvat Svedeg GMBH:s andel om 50% i det bolag som äger fastigheten Blåmannen 20 i centrala Stockholm. Wihlborgs ägarandel uppgår därefter till 75%. Återstående 25% ägs sedan tidigare av Peab, vilka via hembud kan öka sitt ägande i Blåmannen upp till 50%, genom förvärv av andelar från Wihlborgs. Stockholm den 8 september 1999 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Erik Paulsson Verkställande direktör För ytterligare information, kontakta gärna: VD Erik Paulsson, tel 08-623 69 55, 070-595 02 00, eller Ekonomi- och finanschef Olle Knaust, tel. 08-623 69 04, 070-557 58 01, eller Informationschef Anders Lundquist, 08-623 67 45, 070-528 43 33 Fastigheten Blåmannen 20 Fastigheten Blåmannen 20 är belägen vid Drottninggatan, ett av Stockholm citys mest attraktiva affärs- och kontorslägen, med omedelbar närhet till bl.a. centralstationen tunnelbanan, och Arlandabanan. Kvarteret kommer under de närmaste åren att genomgå en omfattande förnyelse med inriktning mot butiker, kontor och nyuppförande av c:a 100 bostäder. Den totala uthyrningsbara ytan är beräknad till c:a 64 000 kvm, varav 31 500 kvm kontor, 17 500 kvm butiker, 5 000 kvm bostäder och 10 000 kvm övrigt. När om- och nybyggnationerna färdig- ställts år 2002, har Wihlborgs enligt överenskommelse mellan delägarna, rättigheten att förvärva hela fastigheten till ett pris motsvarande 7 procents direktavkastning vid förvärvstillfället. Detta är Wihlborgs Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av c:a 19 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms- och Öresunds- regionerna och har en uthyrbar yta på 3 miljoner kvm, fördelat på 2 miljoner kvm kommersiella lokaler och 1 miljon kvm bostäder. Wihlborgsaktien är noterad på Stockholmsbörsens A-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/09/08/19990908BIT00440/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/09/08/19990908BIT00440/bit0002.pdf

8 sep 1999 16:29

För ytterligare information