Populära sökningar

Valberedning inför årsstämma 2007

Vid Fabeges årsstämma den 4 april 2006 beslutades att valberedningen, som bland annat ska lämna förslag till styrelseledamöter, ska bestå av företrädare för de fyra största aktieägarna. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. I enlighet med beslutet har följande valberedning bildats, baserad på ägandet per 31 augusti 2006 och kända förändringar därefter: Anders Silverbåge (Brinova Fastigheter AB) Erik Törnberg (Investment AB Öresund) Peter Lindh (Maths O. Sundqvist) Jan Andersson (Robur) Valberedningen representerar tillsammans ca 30 procent av rösterna i Fabege. Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 27 mars 2007. Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan göra detta via e-post till nominationcommittee@fabege.se eller brev till Fabege AB, Valberedningen, Box 730, 169 27 Solna. Fabege AB (publ)

27 sep 2006 14:38

För ytterligare information