Populära sökningar

Fabege säljer If-huset i Solna för 570 Mkr

Fabege har avyttrat fastigheterna Axet 1 och Bladet 1 (If-huset) i Solna till Vasakronan för 570 Mkr. Fastigheterna omfattar totalt cirka 31 650 kvm uthyrbar yta, främst kontor. Köparen tillträder fastigheterna den 2 september 2008. Försäljningen ger ett resultat efter skatt om 58 Mkr som kommer att redovisas under det andra kvartalet 2008. Catella Corporate Finance har varit rådgivare i affären.

– Försäljningen är i linje med vår strategi att avyttra objekt utanför våra koncentrerade förvaltningsenheter. Fastigheterna, som är fullt uthyrda, är belägna i Bergshamra, utanför våra prioriterade delmarknader i Solna och bedöms också ha begränsad ytterligare förädlingspotential, kommenterar Christian Hermelin, VD för Fabege.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25

Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80

Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 14:15 den 28 maj 2008.

28 maj 2008 14:15

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)