Revidering av valberednings förslag till Fabeges årsstämma 2019 - Fabege

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Revidering av valberednings förslag till Fabeges årsstämma 2019

Inför årsstämman i Fabege AB (publ) den 2 april 2019 reviderar härmed valberedningen sitt förslag angående styrelse.

Pär Nuder meddelade valberedning den 19 mars 2019 att han undanber sig omval till Fabeges styrelse.

Valberedningen föreslår därför att:

  • att styrelsen ska bestå av sex ledamöter
  • att omvälja Anette Asklin, Eva Eriksson, Märtha Josefsson, Jan Litborn, Per-Ingemar Persson och Mats Qviberg. Anna Engebretsen har tidigare undanbett sig omval
  • att till styrelsens ordförande välja Jan Litborn
  • ett styrelsearvode om totalt 2 100000 kronor

Valberedningens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida.

Valberedningen inför årsstämman 2019 består av:

  • Bo Forsén, valberedningens ordförande, Backahill Inter AB
  • Thomas Ehlin, Fjärde AP Fonden
  • Eva Gottfridsdotter Nilsson, Länsförsäkringar Fondförvaltning
  • Andreas Hofmann Investment AB Öresund

Tillsammans representerar valberedningen cirka 25 procent av rösterna i bolaget.

25 mar 13:00

För ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bo Forsén, Valberedningens ordförande, telefon 070-632 86 50    

Ladda ner pressmeddelandet (pdf)