Populära sökningar

Våra stadsdelar

c/o Fabege

Det handlar om livet – livet mellan husen.

För oss är stadsutveckling så mycket mer än byggnation. Vårt engagemang sträcker sig bortom det enskilda huset, till platsen, innehållet, miljön och människan. I stadsdelar där vi har fokus och ägande, har vi möjlighet att ta ansvar för helheten och vi arbetar långsiktigt för att skapa bra förutsättningar för både boende, arbetande och besökare.

Vi har en tydlig strategi för vår fastighetsportfölj med ett bestånd som knyter ihop Stockholm från Arenastaden i norr till Flemingsberg i söder. Alla områden är och kommer att bli allt viktigare knutpunkter för framför allt spårbunden trafik. Det gör att kunder och boende enklare kan vara en del av hela den regionala arbetsmarknaden.

Men för oss är livet mellan husen kanske ännu viktigare. Grönområden, restauranger och service betyder mycket för trygghet och trivsel. Liksom de initiativ för social hållbarhet som vi stöttar; som Pep Parken i Solna för lek och rörelse, och TalangAkademin i Flemingsberg.