Populära sökningar

Grönt hyresavtal

Fabeges gröna hyresavtal är en unik plattform för hyresvärden och hyresgästen att minska miljöpåverkan från lokaler.

Ömsesidig miljöagenda för lokalen

Avtalet innebär att båda parter enas om en gemensam miljöagenda för lokalen genom effektiv resursanvändning och hållbar fastighetsförvaltning. Avtalen omfattar bland annat åtgärder för att minska miljöpåverkan inom energi, inomhusmiljö, materialval och avfallshantering.

Grund för miljöcertifiering

Syftet är att sätta fokus på och samverka kring miljöfrågorna för att minska både klimatpåverkan och kostnader. Överenskommelsen understödjer också en miljöcertifiering av byggnaden.

Kontakta gärna din fastighetschef på Fabege för mer information.

Ändrad 31 augusti 2022

Läs även

Hållbarhet

Varje dag bidrar vår organisation, i stort och smått, till att Stockholmsregionen blir en mer hållbar plats. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete.

Läs mer

Klimatfrågor

Klimatfrågorna är utan tvekan vår tids största utmaning och här kan vi som stadsutvecklare bidra på riktigt. Läs mer hur vi jobbar med klimatfrågor.

Läs mer