Bilias nya kontor i Haga Norra - Fabege

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Bilia Haga Norra

BREEAM very good
Visionsbild

Europas modernaste showroom

I hjärtat av Haga Norra - som just nu omvandlas till en ny levande stadsdel - skapar vi Bilias nya kontor och Europas modernaste showroom för bilar.

  • 37 200 kvm
  • Frösundaleden 4, Solna
  • BREEAM-SE Very good
  • 1 februari 2021
  • Solna station
  • Linje 176, 515, 177, 513
Visionsbild

Bilias entré

Visionsbild

En ny levande stadsdel skapas

Genom en blandning av bostäder, moderna kontor, handel och ett nytt showroom för Bilia kommer Haga Norra bli ytterligare en levande, expansiv och hållbar stadsdel.

Utvecklingen av stadsdelen kommer genomföras i etapper där första etappen innehåller Bilias nya anläggning samt cirka 430 lägenheter ovanpå Bilia.

Under 2021 är Europas modernaste showroom för bilar klar och under 2022 är det dags för första inflytt i lägenheterna.

Bilia

Visionsbild

Arkitektur

På Frösundaledens södra sida och Kolonnvägens västra finns tydliga stadsstrukturer som nya stadsdelen Haga Norra bygger vidare på genom sina kvarter och gator. 

Det första kvarteret med Bilias showroom och bostäder ovanpå ges en öppen och varierande fasad mot torget som står i samklang med den nya platsens innehåll. Fasaderna längs Kolonnvägen är stadiga och kraftiga som ”skydd” mot trafiken samtidigt som de stora öppningarna bejakar det sydliga väderstrecket. Övriga fasader mot Alma och Sylvangatan får i bottenvåningarna karaktären av butiksgata med öppningar som görs skyltfönsterstora och möjliggör för varierat innehåll och en väl belyst trottoar. I alla kvarter vetter entréerna ut mot gator och platser vilket bidrar till en levande stadsdel hela dygnet.

Här sätts karaktären för hela stadsdelen Haga Norra

Modernt, uttrycksfullt och med en egen identitet - det har varit utgångspunkten för gestaltningen av kvarteret. Byggnadens uppgift är att ange karaktären för den fortsatta utvecklingen av Haga Norra.

En tydligt skulptural och sammanhållen form har varit vägledande i arbetet med fasadernas uppbyggnad. De yttre fasaderna är uppbyggda av element med ingjutet tegel där elementskarvarna anpassas till teglets rytm och fog för att ge fasaden en jämn yta. Ytterligare förutsättning för kvarteret är den höga sockelvåningen där Bilias nya fullserviceanläggning inryms. Bostäderna vilar på denna sockel och ambitionen är att de ska samverka med varandra.

Fasaderna öppnas upp mot torget och Kolonnvägen

För att skapa en egen identitet och sammanhållen gestalt används samma material och kulör på fasaderna runt om hela byggnaden.

Symbiosen mellan bostäderna och sockelvåningen utgörs av tydliga vertikala kopplingar där trapphusen och fasaddelar av tvåvåningshöga butiksfönster möter marknivå.

Bostadsentréerna tydliggörs med omfattningar i natursten där själva entrépartiet är inskjutet som ger ett naturligt skärmtak. Fasaderna öppnas upp mot torget och Kolonnvägen i stora sammanhängande fält där den bakomliggande inre fasaden träder fram vid loftgångar och vid balkonger. En av de stora glasade öppningarna släpper även in dagsljuset och ger både in- och utblickar till och från innergård. Glaset och dess bärprofiler ges ett konstnärligt och intressant uttryck som tillförs den stora fasaden mot torget.

Ljus fasad mot gården för att reflektera dagsljuset

Loftgångar och balkonger i kvarterets yttre fasader fälls in och fronter glasas för väder- och bullerskydd. Ljusa balkongfronter av mönstrat glas eller perforerat stål kontrasterar mot den inre fasadens varmare ton och material.

Gårdsfasaderna är putsade ljusa och enfärgade för att reflektera in dagsljus på gården och bilda fond till de stora fönstren och dörrpartierna till bostäderna.

Gården ger möjlighet till odling i växthus i anslutning till den stora fasadöppningen mot torget. Gårdens golv består av gångstråk av betongsten och natursten vid entréer men även av gräsytor, låga träd och perenna buskage samt träklädda däcksytor.

Projektinformation

Totalentreprenör: Zengun
Arkitekt: BAU
Byggstart: 2018
Antal våningar: 10

Haga Norra

7 minuter från city och endast en kort promenad till Arenastaden, växer en ny stadsdel fram. Sammanlagt beräknas 2 000 människor bo och 5 000 arbeta i stadsdelen. Med en mix av boende, besökande och arbetande kommer Haga Norra att leva dygnet runt.

Läs mer om Haga Norra
Visionsbild

Bostäderna i Haga Norra

BRABO kommer att driva utveckling av bostäderna i Haga Norra. För mer information om bostäderna besök BRABOs webbplats.

brabostockholm.se
Filter

Har du en fråga?

Emilie Larsson
Projektchef
08-556 747 89
Emilie.Larsson@fabege.se
Kontaktkort
Erik Dahlström
Chef Nyproduktion
08-556 747 72
Erik.Dahlstrom@fabege.se
Kontaktkort
Fanny Lidén
Kommunikatör
08-555 148 84
Fanny.Liden@fabege.se
Kontaktkort
Facebook Twitter LinkedIn E-post