Populära sökningar

Elbilar, laddstolpar och samåkande

Elbilar, fler laddstolpar och nu även bilpooler med eldrivna bilar. Omställningen går snabbt. Det japanska företaget Aimo har precis etablerat sig i Stockholm och erbjuder nu sin delningstjänst av elbilar. Dessa bilar kan hämtas och lämnas i alla våra områden: Stockholms innerstad, Solna och Hammarby Sjöstad.

Visionsbild


Enklast att ändra resvanor vid flytt


All servicepersonal kör elbil. 2021 är även alla tjänstebilar el eller hybrider.


2030 kommer Sverige ha mer än 50 % eldrivna fordon

Eldrivet dominerar 2030

Tuffa klimatmål och högre bonus för miljövänliga bilar gör att många företag nu byter ut sin fordonsflotta. Det ställer höga krav på laddstationer i våra kontorsfastigheter.

I dagsläget finns drygt 68 000 eldrivna fordon i Sverige, och om två år räknar man med att den siffran är ca 200 000. Merparten av tjänstebilarna är fortfarande diesel- eller bensindrivna, men många företag skriver nu om sin bilpolicy för att få in elbilar i större utsträckning.

Vi på Fabege erbjöd för första gången godkända laddstationer till våra hyresgäster 2014, och har hittills installerat närmare 600 laddplatser. Under 2019 räknar vi med att över 250 ytterligare laddplatser kommer installeras.

Alla Fabeges nya fastigheter som har parkeringsmöjligheter utrustas redan från början med en stor andel laddstationer kopplade till parkeringsplatserna. 

– Även om hyresgästen inte har behovet just nu så vet vi att de kommer att ha det i framtiden. I äldre fastigheter tittar vi på vilken elkraftskapacitet vi har och om man kan öka den genom att dra ner på något annat. Vi kan till exempel effektivisera belysningen och därmed få loss mer el till laddstationer, säger vår parkeringsansvarig Johnny Pettersson-Springer.

Bilpooler

Vi strävar efter att kunna erbjuda bilpooler i alla våra områden, och då helst eldrivna poolbilar. Vi ser bildelningstjänster som den naturliga utvecklingen, tillsammans med andra delningstjänster, i en klimatsmart framtid.

TÄNK PÅ ATT: Ladda ej bilen i vanligt uttag!

Allt fler laddar sina elbilar utan tillstånd i vanliga 220-voltsuttag i garage runt om i Stockholm. Det innebär inte bara risk för skador, det är dessutom farligt. Vanliga eluttag är inte anpassade för att ladda elbilar då dessa kräver mycket och kontinuerlig ström. Är det därtill flera bilar som ska laddas överbelastas fastighetens elnät mycket snabbt och säkringarna går. I bästa fall. I värsta fall börjar det att brinna.

Ändrad 31 augusti 2022

Läs även

Viktigt: ladda ej bilen i vanligt uttag!

Allt fler laddar sina elbilar utan tillstånd i vanliga 220-voltsuttag i våra garage. Det innebär inte bara risk för skador, det är dessutom farligt.

Läs mer