Populära sökningar

Resvanor och utbyggd kollektivtrafik

Förr kunde man bygga ett nytt kontor längs E4:an och det företag som nappade tyckte att tillgängligheten var god. Det håller inte idag. Dagens medarbetare kräver väl utbyggd kollektivtrafik och möjlighet att kunna cykla till jobbet. Det är en av anledningarna till att alla våra kontor finns i spårbundna lägen och att vi alltid ser till att våra kunders medarbetare har tillgång till både cykelparkering och omklädningsrum.

När ett företag flyttar till en ny plats finns goda möjligheter att påverka medarbetarnas resvanor. Plötsligt kan man utvärdera sin resväg och hitta nya och ofta mer hälsosamma sätt att resa.

Vi uppmuntrar våra kunder att göra en resvaneundersökning inför och efter flytt för att se hur de bidrar till sänkta koldioxidutsläpp tack vare förändrade vanor.

I Arenastaden har vi till exempel skapat 3 000 nya cykelparkeringar och byggt ett stort antal omklädningsrum. Och i Solna Business Park finns ett cykelcenter med inomhus parkering på höjden och möjlighet att duscha hos gymkedjan Actic. Många av de företag som flyttat in räknar med att upp till 25 procent av medarbetarna kommer att välja cykeln.

3 000
cykelparkeringar i Arenastaden

180 mkr
till Gula linjen

Cykelpool
i Solna Business Park

Bidra till utökad kollektivtrafik

Stockholm växer och kollektivtrafiken med den. Vi engagerar oss aktivt i trafikfrågor och har valt att bidra med 100 miljoner kronor till utbyggnaden av den gula tunnelbanelinjen till Arenastaden.

Även vårt område Hammarby Sjöstad kommer att få en egen tunnelbaneuppgång. Själva stationen kommer att ligga under kanalen och en uppgång hamnar i Hammarby Sjöstad och den andra på Södermalm. Fler trafikslag och tätare tidtabeller står högt upp på önskelistan för oss.

Ändrad 31 augusti 2022

Läs även

Ett renare och trevligare gatuliv

Fabege har tillsammans med Ragn-Sells, Catena och Servistik bildat bolaget Urban Services, som kommer att arbeta med att effektivisera transporterna i Arenastaden.

Läs mer

CERO - resvaneundersökning

För att kunna utveckla det hållbara resandet till och från Arenastaden har vi nu jobbat många år efter en metodik som heter CERO.

Läs mer