Populära sökningar

Obligationsprogram SFF

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) bedriver upplåning på kapitalmarknaden, via ett Medium Term Notes (MTN-program) om 12 000 Mkr och ägs av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB.

Fabeges ägarandel uppgår till 20 procent. Avsikten är att bredda basen i bolagets finansiering med en alternativ finansieringskälla.

Bolaget förvaltas och administreras av Hansan AB. Finansiella rapporter om SFF finns publicerade på www.svenskfastighetsfinansiering.se. Obligationer under MTN programmet är noterade på Nasdaq OMX Stockholm.

För köp av obligationer vänligen kontakta:

  • Swedbank Markets, tel 08-700 99 85
  • Nordea Bank, tel 010-156 93 63
  • SEB Credit Sales, tel 08-506 232 35
  • Danske Bank Markets, tel 08-568 805 77

Obligationerna är säkerställda med pantbrev i fastigheter och i förekommande fall med aktier i fastighetsägande bolag.

Grundprospektet för MTN-pogrammet finns tillgänglig på www.svenskfastighetsfinansiering.se.

Grönt ramverk inom SFF


Svensk FastighetsFinansiering AB har tillsammans med SEB arbetat fram ett Grönt ramverk för bolagets MTN program. För att säkerställa att SFFs ramverk uppfyller högt ställda miljökrav har det granskats av den oberoende forskningsinstitutionen Cicero, vid Oslo universitet. Det ger också styrka till låntagarnas långsiktiga och ambitiösa arbete för en grönare verksamhet.

Green Bond Framework, (engelsk pdf)

Cicero Second Opinion,  (engelsk pdf)

Ändrad 15 maj 2020

Läs även

Grönt MTN-Program

Fabege har sedan 2016 ett MTN-program (Medium Term Note) med särskilda villkor avseende hållbarhet och miljö.

Läs mer

Grönt certifikatprogram

Enligt vårt grönt certifikatprogram emitterar vi gröna certifikat där upplånade medel används för att finansiera godkända tillgångar i enlighet med ramverket.

Läs mer