Fabeges årsstämma 2021 - Fabege

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Årsstämma 2021

Årsstämma 2021 kommer att hållas torsdagen den 25 mars 2021 kl 15.00; Filmstaden Scandinavia, Westfield Mall of Scandinavia, Salong 2, Råsta Strandväg 19A Solna. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 14.15.

Information om försiktighetsåtgärder med anledning av coronaviruset

För att minska risken för smittspridning, samt för att värna om våra aktieägares trygghet och hälsa, vidtar Fabege ett antal försiktighetsåtgärder för genomförandet av årsstämman. Försiktighetsåtgärderna innebär bland annat att bolagets styrelse, ledning och andra anställda endast kommer närvara i den utsträckning som krävs samt att ingen dryck eller förtäring kommer att erbjudas. Med stöd av tillfälliga lagregler kommer de aktieägare som inte närvarar på stämman att ges möjlighet att utöva sin rösträtt genom att förhandsrösta (poströstning). Årsstämman kommer att sändas live (se länken Digital livesändning nedan) och aktieägare kommer att kunna ställa frågor digitalt genom chattfunktion.

Digital livesändning

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 17 mars 2021, dels anmäla sitt och eventuella biträdens deltagande senast klockan 16.00 fredagen den 19 mars 2021. Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske på något av följande sätt:

Övriga dokument

Behandling av personuppgifter

Information om hur dina personuppgifter behandlas >

Har du en fråga?

Peter Kangert
IR-ansvarig
08-555 148 40
Peter.Kangert@fabege.se
Kontaktkort
Ändrad 23 februari 2021

Läs även

Tidigare årsstämmor

Årsstämman är Fabeges högsta beslutande organ. Här hittar du information om Fabeges tidigare årsstämmor.

Läs mer

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning kallas det sätt på vilket rättigheter och skyldigheter är fördelade mellan bolagets organ i enlighet med tillämpliga lagar, regler och processer.

Läs mer

Investerare

Under detta avsnittet har vi samlat information om Fabeges finansiella ställning och utveckling, såväl kvartalsvis som årlig.

Läs mer