Årsstämma - Fabege

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Årsstämma

Fabeges högsta beslutande organ är årsstämman där aktieägarna utövar sin rätt att besluta i bolagets angelägenheter. Varje aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat på stämman.

Årsstämman uppgifter är bland annat att:

  • välja våra styrelsemedlemmar och styrelseordföranden
  • besluta om styrelsearvode
  • fastställa bolagets balans- och resultaträkningar
  • besluta om disposition av resultatet av bolagets verksamhet
  • besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
  • besluta om arvoden till revisorerna
  • godkänna principerna för ersättningar och andra anställningsvillkor för koncernledningen.

I förekommande fall kan årsstämmans uppgifter även omfatta att:

  • besluta om ökning eller minskning av aktiekapitalet
  • välja bolagets revisor
  • ändra bolagsordningen.
Publicerad 15 november 2018

Läs även

Årsstämma 2019

Årsstämma 2019 hölls tisdagen den 2 april 2019 klockan 15.00.

Läs mer

Tidigare årsstämmor

Årsstämman är Fabeges högsta beslutande organ. Här hittar du information om Fabeges tidigare årsstämmor.

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Fabeges bolagsstyrning syftar till uthålligt värdeskapande för aktieägarna genom god riskkontroll och en sund företagskultur.

Läs mer