Populära sökningar

Årsstämma 2023

Årsstämma 2023 kommer att hållas i Solna, den 29 mars 2023, kl 15:00.

Fabeges valberedning inför årsstämman 2023 > 

Har du en fråga?

Peter Kangert
IR-ansvarig
08-555 148 40
Peter.Kangert@fabege.se

Kontaktkort
Ändrad 22 september 2022

Läs även

Tidigare årsstämmor

Årsstämman är Fabeges högsta beslutande organ. Här hittar du information om Fabeges tidigare årsstämmor.

Läs mer

Årsstämmans arbetsuppgifter

Fabeges högsta beslutande organ är årsstämman där aktieägarna utövar sin rätt att besluta i bolagets angelägenheter.

Läs mer

Valberedning

Valberedningen är bolagsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor.

Läs mer