Populära sökningar

Årsstämma 2023

Har du en fråga?

Peter Kangert
IR-ansvarig
08-555 148 40
Peter.Kangert@fabege.se

Kontaktkort
Ändrad 30 mars 2023

Läs även

Tidigare årsstämmor

Årsstämman är Fabeges högsta beslutande organ. Här hittar du information om Fabeges tidigare årsstämmor.

Läs mer

Årsstämmans arbetsuppgifter

Fabeges högsta beslutande organ är årsstämman där aktieägarna utövar sin rätt att besluta i bolagets angelägenheter.

Läs mer

Valberedning

Valberedningen är bolagsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor.

Läs mer