Populära sökningar

Fabege öppnar Stockholms första återbrukspark i Arenastaden

Återbruksparken är en ny satsning som ska bli en central hubb för återbrukade träd, buskar och utomhusmaterial i väntan på att flyttas vidare till nya platser.

I Arenastaden i Solna, precis intill Råstasjön, ligger nu "Återbruksparken". En tidigare grusyta har omvandlats till en park som ska fungera som lagerhållning för återbrukade växter och utomhusmaterial.

Återbruksparken är en filial till Fabeges Återbrukshubb i Solna Business Park, med det gemensamma målet att bidra till fungerande återbruksmarknad och minskade klimatutsläpp. Dessutom blir parken ett välkommet tillskott till utomhusmiljön längs Råsta Strandväg och Evenemangsgatan.

Förutom träd och buskar ska även utomhusmaterial som kantsten, singel, murar, brunnar, räcken, utomhusbelysning och bänkar mellanlagras i parken. Alla material och växter ska registreras i den digitala plattformen vi använder för inventering, Palats, för att enkelt kunna återanvändas vid nya bygg- eller underhållsprojekt.

Återbrukade växter som väntar på flyttas vidare till nya platser

Gamla GP-linkar som används strukturbyggande i trädgården

Stenblock från olika byggprojekt för dekorativa ändamål

”Återbruksparken kommer bidra som ytterligare en framgångsfaktor för att skala upp vårt återbruksarbete, vi anser att lösningar för mellanlagring behövs för att förenkla tillgången på återbruksmaterial”, säger Sandra Holmström, Hållbarhetsspecialist på Fabege.

Återbruk som främjar hållbarhet och social vistelse

Återbruksparken är också byggd med återbrukat material. Gamla smidesdetaljer har omvandlats till en pergola, och gamla stockmattor har fått nytt liv som bänkar och balanslekar. Stora betongringar från tidigare projekt används nu för trädplantering, perenner och grillplatser. Planket runt parken är konstruerat av återbrukat trä i samarbete med elever från Yrkesgymnasiet i Solna. Parkens utformning är flexibel för att kunna förändras i takt med innehållet.

Pergolan som skapades med gamla smidesdetaljer

Stockmattor som används som bänkar

Gamla betongblock som används som ängskanter

”Projektet är ett fantastiskt exempel på hur återbruk och social hållbarhet kan gå hand i hand. Jag är stolt över vårt hur Fabege leder vägen inom återbruk”, säger John McMillen, Projektchef Projekt & Förädling på Fabege.

”Vi hoppas att Återbruksparken ska bli en destination för arbetande, besökande och boende i Arenastaden, det ska bli spännande att följa hur besöksströmmen kommer se ut”, säger Lennart Olsson, Stadsutvecklare på Fabege.

Projektet med Återbruksparken har genomförts tillsammans med bland annat entreprenören Zengun och landskapsarkitekterna Outer Space Arkitekter.

Återbruksparken välkomnar nu sina besökare och fylls successivt med återbrukade växter och andra utomhusmaterial som ska leva vidare här tills de kan återanvändas på en ny plats.

Varmt välkomna!

Har du en fråga?

John McMillen
Projektchef
+46 8 556 747 82


Kontaktkort

Cirkulärt byggande och återbruk

Läs mer om hur vi arbetar med cirkulärt byggande, såsom medvetna materialval, återbruk och återbrukshubben.

Läs mer

Återbrukshubben

Fabege först med fullskalig återbrukshubb i Solna Business Park. Med ett stort fysiskt lager och en digital marknadsplats skalas återbruket upp. Målet är att skapa en fungerande återbruksmarknad och minskade klimatutsläpp för fastighetsbranschen.

Läs mer
Skapad: 28 maj 2024

Läs även

Fabege erbjuder kontorslokaler på bästa läge i Arenastaden efter omförhandling med Telia

Omförhandlingen med Telia innebär en minskning av förhyrd kontorsyta till knappt 25 000 kvm och att byggnaden öppnas upp...
Läs mer

Fabege välkomnar S:ta Birgitta Folkhögskola och Caritas till Älvsjö

I januari 2025 flyttar S:ta Birgitta Folkhögskola och hjälp- och biståndsorganisationen Caritas till fastigheten Kabelve...
Läs mer