Populära sökningar

En fossilfri och klimatneutral bygg- och anläggningsbransch

Fabege ställer sig bakom den uppdaterade färdplanen för en fossilfri och klimatneutral bygg- och anläggningsbransch.

Den uppdaterade färdplanen innehåller förutom mål om att minska våra CO2-avtryck även konkreta åtaganden för att arbeta mot målen. Som byggherre och fastighetsägare åtar vi oss att integrera målen i vår verksamhetsplan och avsätta resurser, samverka med andra aktörer i branschen, höja vår kompetens och dela erfarenheter. Vi ska vårda, underhålla och energioptimera befintliga byggnader så att de är effektiva och håller länge. Vi ska alltid undersöka möjligheterna att utveckla redan befintliga byggnader istället för att bygga nytt och när vi bygger ställer vi tydliga klimatkrav som bidrar till förnyelsebar energi, resurseffektivitet och cirkularitet. Dessa åtaganden går hand i hand med Fabeges egna strategier för att minska klimatpåverkan och vi ser fram emot ökad samverkan i branschen.

Fossilfritt Sverige är ett initiativ av regeringen vars uppdrag är att samla olika branscher för att öka takten i klimatomställningen. Inom ramen för fossilfritt Sverige har 22 branscher tagit fram färdplaner, varav bygg- och anläggningsbranschen är en av dessa.

Förutom färdplanen för bygg- och anläggningssektorn har vi sedan tidigare även signat färdplanen för uppvärmningsbranschen.

Läs mer på fossilfrittsverige.se

Skapad: 05 maj 2024

Läs även

Flemingsberg Block Party tillbaka i centrala Flemingsberg

Förra årets uppskattade gatufest med livemusik, konst och dans under Regulatorbron i Flemingsberg är tillbaka.
Läs mer

Inbjudan till presentation av Fabeges delårsrapport januari-mars 2024

Torsdagen den 25 april 2024 klockan 07:30 offentliggörs Fabeges delårsrapport januari -mars 2024. Investerare, analytike...
Läs mer