Populära sökningar

Revidering av valberednings förslag till Fabeges årsstämma 2019

Inför årsstämman i Fabege AB (publ) den 2 april 2019 reviderar härmed valberedningen sitt förslag angående styrelse.

Pär Nuder meddelade valberedning den 19 mars 2019 att han undanber sig omval till Fabeges styrelse.

Valberedningen föreslår därför att:

  • att styrelsen ska bestå av sex ledamöter
  • att omvälja Anette Asklin, Eva Eriksson, Märtha Josefsson, Jan Litborn, Per-Ingemar Persson och Mats Qviberg. Anna Engebretsen har tidigare undanbett sig omval
  • att till styrelsens ordförande välja Jan Litborn
  • ett styrelsearvode om totalt 2 100000 kronor

Valberedningens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida.

Valberedningen inför årsstämman 2019 består av:

  • Bo Forsén, valberedningens ordförande, Backahill Inter AB
  • Thomas Ehlin, Fjärde AP Fonden
  • Eva Gottfridsdotter Nilsson, Länsförsäkringar Fondförvaltning
  • Andreas Hofmann Investment AB Öresund

Tillsammans representerar valberedningen cirka 25 procent av rösterna i bolaget.

25 mar 2019 13:00

För ytterligare information

Bo Forsén, Valberedningens ordförande, telefon 070-632 86 50    

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)