Populära sökningar

Delårsrapport jan-jun 2022

Andra kvartalet uppvisade bra aktivitet på hyresmarknaden, positiv nettouthyrning och värdeökningar i fastighetsportföljen. Projekten fortlöper enligt plan och två färdigställdes under perioden.

  • Hyresintäkterna ökade till 1 480 Mkr (1 422). I identiskt bestånd ökade intäkterna med cirka 4 procent i jämförelse med samma period före­gående år
  • Driftsöverskottet ökade till 1 081 Mkr (1 047). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet med 3 procent.
  • Överskottsgraden uppgick till 73 procent (74).
  • Omsättning bostadsutveckling uppgick till 28 Mkr och bruttoresultatet uppgick till 5 Mkr.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 729 Mkr (715).
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 3 253 Mkr (1 595).
  • Nettouthyrning under perioden uppgick till 44 Mkr (56).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 4 377 Mkr (2 046), motsvarande 13:71 kr per aktie (6:32).
  • Belåningsgraden uppgick till 36 procent (36).

Stor turbulens och oro har under det första halvåret präglat vår omvärld. Trots detta ser vi en fortsatt stark hyresmarknad, bra nettouthyrning och ingen avmattning i antal förfrågningar och visningar av våra lokaler. Överlag har första halvåret varit väldigt bra i verksamheten.

Vår starka balansräkning och strukturen på vår upplåning gör oss väl rustade att fortsätta utveckla våra projekt och dessutom ta vara på möjligheter som kan dyka upp i turbulenta tider, säger Stefan Dahlbo, VD.

Fabege AB (publ)

Presentation av rapporten

I dag kl 09.00 presenterar Stefan Dahlbo, VD, och Åsa Bergström, CFO, rapporten. Följ presentationen via länk: https://tv.streamfabriken.com/sv-fabege-q2-2022eller via följande telefonnummer: Sve +46 8 566 427 05 Eng: +44 3 333 009 265 USA: +1 63 191 314 22
Pinkod: 71322333#

En engelsk presentation kommer att hållas klockan 11:00.
Följ den via länk: https://tv.streamfabriken.com/en-fabege-q2-2022eller via följande telefonnummer:
Sve +46 8 505 583 68 Eng: +44 3 333 009 032 USA: +1 63 191 314 22 Pinkod: 86616620#

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Dahlbo, VD och Koncernchef, tel 08-555 148 10, stefan.dahlbo@fabege.se
Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, asa.bergstrom@fabege.se

Denna information är sådan information som Fabege AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s

marknadsmissbruksförordning (596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juli 2022 klockan 07:30 CET.

8 jul 2022 07:30

För ytterligare information

Stefan Dahlbo, VD och Koncernchef, tel 070-353 18 88, stefan.dahlbo@fabege.se
Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, asa.bergstrom@fabege.se 

Ladda ner Kv2 2022 (PDF) Ladda ner pressmeddelandet (PDF)