Populära sökningar

Inbjudan till webbsändning och telefonkonferens den 26 april där Fabeges delårsrapport jan-mar 2022 presenteras

Tisdagen den 26 april 2022 klockan 07:30 (CET) offentliggörs Fabeges delårsrapport januari-mars 2022. Investerare, analytiker, journalister och övriga intressenter inbjuds att delta vid en webbsändning och telefonkonferens klockan 09:30 (CET) samma dag.  

Stefan Dahlbo, VD och Koncernchef samt Åsa Bergström, vice VD och Ekonomi- och finanschef, presenterar Fabeges delårsrapport januari-mars 2022. Presentationen hålls på svenska och avslutas med en frågestund. En engelsk audiocast kommer även att hållas klockan 11:30 (CET) samma dag.

Webbsändningen nås via följande webblänk:
www.fabege.se

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring in på något av nedanstående nummer senast tio minuter innan konferensen börjar.

SE: +46 850 55 83 72, UK: +44333300 92 64, US+1646 722 49 04

Delårsrapporten, presentationen och webbsändningen kommer att finnas tillgängliga i efterhand på https://www.fabege.se/rapporter.

Fabege AB (publ)

19 apr 2022 07:00

För ytterligare information

Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, asa.bergstrom@fabege.se 

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)