Populära sökningar

Pressmeddelanden

Här finner du Fabeges pressmeddelanden. Regulatoriska pressmeddelanden från och med juli 2016 finns under kategorin "Regulatorisk info". 

Kategorier

 1. 2024

  1. Beslut fattade vid Fabeges årsstämma den 9 april 2024

   Vid Fabege AB:s årsstämma den 9 april 2024 fastställde årsstämman styrelsens förslag till utdelning för år 2023 på 1:80 kronor per aktie att utbetalas vid fyra tillfällen om vardera 0:45 kr per aktie. Vidare beslutades att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 11 april 2024, 2 juli 2024, 4 oktober 2024 samt 8 januari 2025. Utbetalningar från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 16 april 2024, 5 juli 2024, 9 oktober 2024 samt 13 januari 2025.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  2. Kallelse till årsstämma i Fabege AB (publ)

   Aktieägarna i Fabege AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 9 april 2024 klockan 15.00; Filmstaden Scandinavia, Westfield Mall of Scandinavia, Salong 2, Råsta Strandväg 19A Solna. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 14.15.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  3. Fabege publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2023

   Vi kan se tillbaka på ett starkt år men som även kantats av utmaningar, osäkerhet och oro. Trots det har verksamheten gått bra. 2023 avslutades med ökade hyresintäkter, förbättrat driftöverskott, stärkt överskottsgrad och förbättrat förvaltningsresultat. Högre räntekostnader och negativa värdeförändringar i fastighetsportföljen innebar att resultatet efter skatt minskade i jämförelse med föregående år.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF) Ladda ner (PDF)
  4. Valberedningens förslag till styrelse och ordförande i Fabege AB (publ)

   Inför årsstämman i Fabege AB (publ) den 9 april 2024 offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter. 

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  5. Studentstaden Flemingsberg växer sig starkare

   I Flemingsberg ligger ett av Sveriges största campus med fem universitet och högskolor med nästan 20 000 studenter. Här pågår också ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt. Utvecklingsplanerna för Flemingsberg innefattar samverkan mellan näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig sektor för att stärka studentstaden Flemingsberg.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  6. Bokslutskommuniké 2023

   2023 avslutades med ökade hyresintäkter, förbättrat driftöverskott, stärkt överskottsgrad och förbättrat förvaltningsresultat. Nettouthyrningen uppgick till 165 Mkr, en av de starkaste någonsin för Fabege. Högre räntekostnader och negativa värdeförändringar i fastighetsportföljen innebar att resultatet efter skatt minskade i jämförelse med föregående år.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  7. Bengt Dahlgren flyttar till Textiltorget i Hammarby Sjöstad

     Fabege har tecknat ett hyresavtal med Samhällsbyggnadskonsulten Bengt Dahlgren Stockholm AB om cirka 2 250 kvm i Hammarby Sjöstad. Tillträde planeras till den 31 januari 2025 och avtalet löper i 6 år. Fastigheten Påsen 1, med konceptnamnet Textiltorget, renoveras varsamt och kommer att certifieras enligt BREEAM-SE Bespoke med nivå Excellent.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  8. Det traditionella kontoret behöver uppgraderas – ny studie visar behov av en mångfacetterad arbetsplats

   Med en allt högre förväntan på ett hållbart och flexibelt arbetsliv öppnas också möjligheter för arbetsgivare att skapa inkluderande och konkurrenskraftiga arbetsplatser. Det förutsätter att det traditionella kontoret uppgraderas för att fler av medarbetarnas behov ska kunna tillgodoses. Det visar en ny AI-studie som genomförts på uppdrag av fastighetsbolagen Wihlborgs, Fabege och Diös.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  9. Inbjudan till presentation av Fabeges bokslutskommuniké 2023

   Onsdagen den 7 februari 2024 klockan 12:00 offentliggörs Fabeges bokslutskommuniké 2023. Investerare, analytiker, journalister och övriga intressenter inbjuds att delta vid en webbsändning och telefonkonferens klockan 14:00 samma dag.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
 2. 2023

  1. Fabege och Birger Bostad utvecklar nya bostäder i Haga Norra

   Nu tas nästa steg i utvecklingen av Haga Norra i Arenastaden, Solna. Genom Fabeges helägda dotterbolag Birger Bostad byggstartas 285 bostäder i områdets tredje bostadskvarter. Tack vare blandningen av arbetsplatser, bostäder, handel, restauranger och mötesplatser skapas en levande stadsdel för alla som bor, jobbar och besöker Haga Norra.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  2. Mia Häggström tar plats i koncernledningen på Fabege

   Mia Häggström kommer från och med den 1 januari 2024 att ingå i koncernledningen för Fabege.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  3. Fabege och Solna stad tar nästa steg i Arenastadens utveckling

   I Arenastadens bästa läge möjliggörs nu nästa etapp i utvecklingen av stadsdelen. Detaljplanen för kvarteren Kairo och Farao, som nu vunnit laga kraft, innehåller cirka 185 bostäder och cirka 77 000 kvm BTA, motsvarande ca 65 000 kvm kontorsyta, som binds samman genom ett livligt och grönt stadsrum.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  4. Fabeges aktie blir grön

   Fabeges aktie har sökt och erhållit den gröna märkningen Nasdaq Green Equity Designation. Den gröna aktien redovisar transparent bolagets klimatpåverkan och syftet är att skapa synlighet för investerare som söker hållbara investeringar. 

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  5. Ny hemvist i Solna för AIK Fotboll

   Efter en överenskommelse mellan Solna stad, AIK Fotboll och Fabege tilldelas AIK Fotboll en ny hemvist i sin hemkommun Solna genom en anläggning för herrlaget på Råstasjöns Idrottsplats samt en samlingsplats för hela föreningen inklusive damlaget och ungdomsakademierna på Skytteholms IP. Samtidigt gör Solna stad en omfattande satsning på fotbollsverksamheten i stort i Solna.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  6. Moody´s bekräftar Fabege Baa2 rating, negative outlook

   I november 2022 bekräftade Moody´s Fabege rating Baa2 men ändrade från stabila till negativa utsikter. Moody´s har nu bekräftat oförändrad rating, dvs betyget Baa2, negative outlook.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  7. Skolverket väljer Fabege och Solna Business Park

   Fabege har tecknat ett nytt hyresavtal med Skolverket i Solna Business Park som omfattar nästan 11 000 kvm, vilket är en minskning med cirka 2000 kvm. Avtalet innebär att Skolverket sitter kvar med sin verksamhet i fastigheten Fräsaren 12 på Svetsarvägen 16, det nya hyresavtalet träder i kraft den 1 oktober 2024 och löper i sex år.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  8. Fabege först med fullskalig Återbrukshubb

   Fabege har skapat en återbrukshubb i Solna Business Park. Med ett stort fysiskt lager och en digital marknadsplats skalas återbruket upp. Målet är att skapa en fungerande återbruksmarknad och minskade klimatutsläpp för fastighetsbranschen.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  9. Fabege gör en av Sveriges största uthyrningar

   Fabege och Saab AB har tecknat ett hyresavtal om cirka 66 000 kvm i fastigheten Nöten 4 i Solna Strand. Avtalet omfattar fastighetens samtliga ytor och är längre än tio år med ett hyresvärde som uppgår till 155 Mkr exklusive tillägg. Inflyttning planeras påbörjas under hösten 2025. Projektet strävar efter att certifieras enligt BREEAM In-Use, som lägst nivå Excellent.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  10. Delårsrapport jan-sep 2023

   Under perioden såg vi ökade hyresintäkter, förbättrat driftöverskott och lägre vakansgrad. Förvaltningsresultatet minskade något främst beroende på högre räntenetto. Orealiserade värdeförändringar uppgick till -5,4 Mdkr drivet av högre avkastningskrav.  

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  11. Fabege fortsatt på topplacering i GRESB

   GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) rankar årligen fastighetssektorn ur ett hållbarhetsperspektiv. I årets utvärdering uppnådde Fabege 93 poäng i förvaltningsportföljen och 98 poäng i projektportföljen av 100 möjliga för respektive del. Fabege får därmed högsta betyget, 5 stjärnor, och placeras på första plats inom sektorn kontor bland börsnoterade fastighetsbolag i norra Europa.

   Läs mer Ladda ner (PDF)