Populära sökningar

Flemingsberg

Ett hjärta för en ny tid

Här får vi hjärtan att slå

Det är människor som gör en stad. Och vi bygger för människor. Utvecklingen av Flemingsberg är ett av Sveriges största utvecklingsarbeten och en viktig beståndsdel i hur Stockholm utvecklas. Med Flemingsbergs utmärkta kommunikationer och förutsättningar kan vi med ett växande näringslivskluster nå en regional balans mellan södra och norra Stockholm. I ett framtida pulserande Flemingsberg ser vi 50 000 arbetande, 50 000 boende och 50 000 dagliga besökare.

I Flemingsberg finns massor med liv, avancerad forskning, spännande utbildning, inspirerande kreativitet, vacker natur och strålande kommunikationer. Med nya företag, nya bostäder och nya upplevelser ska vi få Flemingsberg att slå och pumpa av liv. Tillsammans skapar vi nya förutsättningar för utveckling och tillväxt. Här kommer nya tankar födas, nya drömmar drömmas. Här får vi hjärtan att slå.

Visionsbild
Visionsbild
Visionsbild

Stockholm South Business District

Stockholm South Business District är ett affärsnav för en ny tid i södra Stockholm. Med dragkraft för allt från stora internationella företag, ledande Life Science-bolag, anrika kulturinstitutioner och nya streamingbolag till startups och mindre lokala bolag skapar vi tillsammans ett nytt affärsnav för en ny tid i södra Stockholm. Med bredden i vårt bestånd, i allt från befintliga fastigheter till det som ska utvecklas för framtiden, finns det stora möjligheter att skräddarsy lösningar som passar er verksamhet.

Flemingsberg Block Party

Den 15–17 juni arrangeras Flemingsberg Block Party, en folkfest med musik, konst, dans och ett myller av aktiviteter i centrala Flemingsberg som ska skapa gemenskap och stolthet för pågående stadsutveckling. 

Läs mer

Alfa Lavals nya kontor och innovationscenter

Visionsbild

Alfa Lavals nya kontor och innovationscenter

Projektet för Alfa Lavals nya kontor och innovationscenter är i full gång och är en viktig pusselbit i utvecklingen av Flemingsberg.

När Alfa Lavals nya byggnad står klar 2025 kommer den bland annat att inrymma moderna, inspirerande kontor, ett högteknologiskt laboratorium för utveckling och testning av produkter och ett innovationscenter för separationsteknologi.

Både Alfa Lavals nya arbetsplats och det högteknologiska innovationscentret kommer att utformas med stort fokus på människan, platsen och teknologi för att stimulera nya sätt att arbeta. Identitet, tekniska innovationer och hållbara lösningar har varit ledord i Alfa Lavals jakt på rätt plats för sina 700 medarbetare som ska rymmas i ca 20 000 kvm lokaler.

I vårt pressmeddelande finns mer information om Alfa Lavals flytt till Flemingsberg. 

Läs mer om Alfa Lavals flytt

Välkomna Dramaten och Operan

Visionsbild

Välkomna Dramaten och Operan

Nationalscenerna Dramaten och Kungliga Operan flyttar gemensamt sina verkstäder, ateljéer, repetitionssalar och arkiv till Flemingsberg. Dramaten och Operan utgör ett viktigt startskott och pusselbit i utvecklingen av Flemingsberg när kunskap och kreativitet möts i södra Stockholm. Den nya byggnaden på omkring 12 000 kvm står klar sommaren 2024 och byggarbetet för det här viktiga projektet är i full gång.

Läs mer om Dramatens och Operans flytt till Flemingsberg

Visionsbild

Utmärkt kommunikationsläge för en hållbar utveckling

Flemingsberg har ett utmärkt kommunikationsläge. Till Stockholm City är det 9 minuter med fjärrtåg och 19 minuter med pendeltåg. Det finns goda pendlingsmöjligheter till hela Mälardalen och Uppsala samt bra tillgänglighet till både Arlanda och Skavsta. När Spårväg Syd står klart så underlättas resandet i södra Stockholm ytterligare tack vare att flera expansiva områden knyts samman med den nya spårvägen. Med ett nytt resecentrum i direkt närhet till näringsliv, bostäder, affärer, kultur, sjukvård och campus finns utmärkta förutsättningar att göra Flemingsberg till ett nav för ett hållbart resande.

Attraktiva bostäder under uppbyggnad

Med nya arbetsplatser följer behovet av nya bostäder. Större och mindre fastighetsbolag jobbar just nu sida vid sida med att uppföra 12 000 nya bostäder i Flemingsberg. Runt det nya resecentrumet i Flemingsbergsdalen reser sig en ny stadsdel där nya bostäder varvas med butiker, gym, utbildningslokaler och kulturupplevelser.

Visionsbild

Livet mellan husen

När vi utvecklar våra stadsdelar vill vi skapa bästa möjliga miljö för dig som vistas och verkar där. Det är viktigt att områdena är levande, trivsamma och trygga – både före, under och efter våra byggprojekt. Därför tänker vi långt utanför husens fyra väggar och arbetar med att stärka livet mellan husen genom att skapa trygga mötesplatser och bra service. Vi skapar mänskliga, lekfulla, diversifierade och överraskande miljöer – med målet att du ska må bra här!

Läs mer om allt vi gör mellan husen

Där kunskap och kreativitet dagligen möts

Flemingsberg Science främjar den regionala utvecklingen

Flemingsberg Science är en neutral aktör i den regionala utvecklingen av södra Stockholm. Deras uppdrag är att gå i bräschen för utvecklingen av kunskapsintensiv verksamhet genom att främja samarbetet mellan akademi, näringsliv och samhälle. Med deras arbete blir Flemingsberg ett attraktivt etableringsalternativ för kunskapsintensiva och kreativa näringar.

Campusmiljön en naturlig del av Flemingsberg

Tusentals studenter läser på de fem högskolorna Karolinska Institutet, KTH, Södertörns högskola, Röda Korsets Högskola och Stockholms Musikpedagogiska Institut. Här finns också Konstskolan Idun Lovén och Widerströmska Gymnasiet. Forskningsmiljöerna Neo och Technology and Health stärker områdets inriktning på Life Science.


Sveriges 8:e största campus


19 000 studenter


5 förenade studentkårer

Högspecialiserad sjukvård

Karolinska universitetssjukhuset är en central punkt i Flemingsbergsdalen. Här arbetar över 15 000 vårdanställda. Varje år tas flera tusen studenter och forskare emot här för att utbildas och utveckla framtidens vård och bidra till forskning i världsklass.

Ett naturreservat runt knuten

Naturreservatet Flemingsbergsskogen är en naturskog på 967 hektar. Här finns både hällmarkstallskog, mossar på de höglänta delarna och näringsrikare gran- och lövskogar.

Press

Här finns pressmeddelanden om våra projekt i Flemingsberg samlade. Bilderna är fria att användas av media och organisationer i samband med artiklar om oss.

Pressmeddelanden

Bilder

Kontakt

Johan Zachrisson
Affärsutvecklingschef
+46 76-720 34 19
Johan.Zachrisson@fabege.se

Kontaktkort
Therese Friedman
Marknadsområdeschef Flemingsberg
08-556 747 58
Therese.Friedman@fabege.se

Kontaktkort