Populära sökningar

Hur bidrar Fabege till minskad elförbrukning?

På Fabege har vi jobbat under en lång tid väldigt aktivt med energieffektiviseringar och är stolta över att idag ha en energianvändning som är en av branschens allra lägsta.

Det ger oss ett bra utgångsläge, men även vi kommer att påverkas kraftigt av ökade energipriser den närmaste tiden. Därför är det otroligt viktigt att vi nu fördjupar vårt arbete och intensifierar våra energieffektiviseringar inom alla energislag, men med särskilt fokus på el. Som en del av detta arbete planerar vi ytterligare åtgärder som vi hoppas kommer bidra till lägre priser i hela elsystemet, ett stabilare elnät och mindre koldioxidutsläpp.

De planerade åtgärderna baseras på förutsättningarna i varje enskild fastighet och behöver anpassas till varje enskilt fall. I många av våra fastigheter har vi fjärrvärme och fjärrkyla för värme och kyla, och därför kan vi värma och kyla våra fastigheter ungefär som vanligt utan stora konsekvenser för elsystemet. Vårt fokus ligger därför på den el som går till ventilation, belysning med mera. Nedan finns några exempel på åtgärder vi har genomfört eller kommer att genomföra i vissa av våra fastigheter:

 • Vi optimerar vår ventilation genom att anpassa luftmängderna och tiderna som ventilationen körs till det verkliga behovet som finns i fastigheten, när det inte är så många personer på plats behöver vi inte ventilera för ett fullt kontor helt enkelt. Vi mäter luftkvalitet på många ställen i våra fastigheter och ser till att styra ventilationen så vi har en bra inomhusmiljö utan att ventilera för mycket och sparar på så sätt el.
 • En stor elförbrukare i några av våra fastigheter är värmepumpar och kylmaskiner där vi har den typen av teknik. Där genomför vi exempelvis justering av drifttiderna för dessa och styr de till tider på dygnet när elen är billigare och där det går att använda fjärrvärme eller fjärrkyla istället.
 • Vi jobbar aktivt med vår belysning och har under många år bytt mycket belysning till LED, men där vi ännu inte hunnit byta kommer vi att accelerera takten i detta. Vidare jobbar vi mycket med vår styrning av belysning och ser till att belysningen bara lyser när den behövs, bland annat så släcker vi flera av våra Fabege skyltar delar av dygnet då vi inte tycker de behöver lysa.

Vi prioriterar de åtgärder som har minsta möjliga påverkan på er som hyresgäst. Om åtgärderna skulle påverka er verksamhet så ber vi er att meddela din fastighetschef. Du hittar kontaktuppgifter till ditt fastighetsteam under avsnittet "För våra kunder". Sök din fastighetsadress för att komma åt din fastighetssida med kontaktuppgifter.

Nedan finner ni svar på några frågor som vi hoppas att hjälper är att spara el och förstå hur vi jobbar med el. 

Information för er som köper el från Fabege

Hur handlar Fabege el?

Fabege säkrar cirka 60% av elpriset i förväg och köper resterande cirka 40% av elen till rörligt spotpris. Det är därför viktigt att vi fattar strategiska beslut kring tidpunkter för vår elförbrukning.

För andelen som vi köper i förväg så innebär det att vi säkerställer att vi får köpa en viss elvolym till ett visst pris, upp till tre år i förväg. För resterande del av 2022 har Fabege säkrat cirka 60% av elpriset till ett lågt pris om ca 1,1 kr/kWh (inklusive nätkostnader och energiskatt).

För andelen med rörligt spotpris, om cirka 40%, så prissätts det per timme och priset varierar kraftigt beroende på faktorer så som väder, vind, nederbörd och det geopolitiska läget.

Energipriser i Europa

Energipriserna på fossila bränslen mm påverkar de svenska elpriserna i stor utsträckning. De senaste veckorna har energipriserna i Europa legat uppemot cirka 5 kr/kWh (inklusive nätkostnader och energiskatt).

Vad kommer elpriset vara i höst och vinter?

Vi har inte ett fast elpris och elpriser är väldigt svåra att prognosticera just nu, med reservation för att det kan komma att förändras så är vår uppskattning per idag följande elprisnivåer för de kommande två kvartalen:

 • Q4 2022; snittpris 2,0 kr/kWh
 • Q1 2023; snittpris 2,7 kr/kWh

Har du ytterligare frågor om hur vi hanterar el, kontakta din fastighetschef för mer information. Du hittar kontaktuppgifter till ditt fastighetsteam under avsnittet "För våra kunder". Sök din fastighetsadress för att komma åt din fastighetssida med kontaktuppgifter.

Vad kan man som hyresgäst göra för att minska sin elförbrukning?

De största elförbrukarna vad gäller verksamhetsel i kontorsfastigheter är normalt hyresgästens belysning och apparater.

Nedan följer rekommendationer på hur ni kan minska era elkostnader inom dessa områden.

Belysning
 • Inventera era ljuskällor! Äldre ljuskällor kan ha upp till 10 ggr högre elförbrukning än nya.
 • Ersätt gamla lysrör med LED-lysrör.
 • Informera alla i personalen att släcka belysning och stänga av apparater när de inte används.
 • Utse ansvarig som ronderar kontoret och säkerställer att belysning är släckt och att apparater är avstängda i slutet av arbetsdagen, och framförallt inför helgen.
  Se över belysningsstyrningen så att mindre nyttjade ytor ej är belysta i onödan.
 • Om ni har en automatisk belysningsstyrning så kan det vara en god idé att ta hjälp av en belysningsexpert eller den firma som installerat systemet för att tillse att det fungerar optimalt.
Apparater

Koppla ur eller stäng av elektronik som inte används samt ersätt äldre apparater med nya som är mer energieffektiva.

Exempel på apparater kan vara:

 • Datorer och skärmar
 • Skrivare och kopiatorer
 • Höj- och sänkbara bord (kopplas ur när rätt läge är inställt)
 • ​​​​​​​Mobilladdare
 • Kylskåp
 • Kaffeautomater
 • Diskmaskiner
 • Mikrovågsugnar
Exempel på energitjuvar
 • TV-apparater: Äldre LED eller Plasma-TV
 • Projektorer
 • Höj- och sänkbara skrivbord, med hög standby-effekt

Tips: Blir apparaten varm, så drar den mycket el!

Läs mer om hur du kan som privatperson minska din elförbrukning och få lägre elräkning hos vattenfall.se: Minska din elförbrukning

Behöver du hjälp med söka rätt person?

Fabege AB

08-555 148 00


Kontaktkort
Ändrad 19 september 2023