Populära sökningar

Kunder

Genom närvaro, tillgänglighet och ett lyhört förhållningssätt fördjupar vi våra relationer och växer tillsammans med våra kunder. Oavsett utmaning försöker vi vara flexibla och hitta lösningar som möter deras behov och via våra långsiktiga samarbeten skapar vi hållbara arbets- och stadsmiljöer.

Våra kunder är våra samarbetspartners

Kunder

Väsentliga frågor
 • God hälsa
 • Säkerhet
 • Inomhusmiljö
 • Energianvändning
 • Klimatutsläpp
Exempel på mål och aktiviteter
 • 100 % av hyresavtalen ska vara gröna.
 • NKI på minst 80.
 • Över 150 fördjupade kunddialoger.
 • Vidareutveckla koncept för hälsocertifierade arbetsplatser.

GRI standarder

 • GRI 302: Energi
 • GRI 305: Utsläpp
 • Fabege-2: Trygghetsskapande åtgärder
 • Fabege-4: Fitwel-certifiering
 • Fabege-5: Andel BREEAM-certifierade fastigheter

Påverkan i värdekedjan

 • Direkt påverkan på kunders inomhusmiljö och indirekt på deras affär.

Vad vi vill uppnå

 • Vi ska vara en närvarande partner med människan i centrum som genom nytänkande, ansvar och flexibilitet skapar förutsättningar för kunder och företag att utvecklas.

Vad vi gör

 • Utformar lokaler med fokus på hälsa, inomhusklimat, klimatutsläpp, återbruk, miljösmarta materialval, förnybar el, flexibilitet, energieffektivisering och källsortering som en del av gröna avtal.
 • Hälso- och miljöcertifierade lokaler enligt BREEAM, byggnader och stadsdelar som ger kunder goda möjligheter att välja och agera klimatsmart.

Policyer

 • Hållbarhets- och miljöpolicy
 • Hållbarhetsmål
 • Uppförandekod
 • Säkerhetspolicy
 • Övriga rutiner

Utvärdering

 • Analys av Nöjd Kund Index (NKI).
 • Analys av löpande kunddialoger.
 • Policyer utvärderas årligen och fastställs av koncernledningen.

 

Ändrad 3 oktober 2023

Läs mer

F9 - en arena för alla

Nu har portarna till det nya konceptet F9 slagit upp i Solna Business Park. Välkomna till en arena med möjligheter till träning, arbete, möten och nya upplevelser.

Läs mer

Hotel Kung Carl

Stockholms äldsta hotell har genomgått en spektakulär förvandling. Att kliva in här är som att besöka en annan värld.

Läs mer

Europas hälsosammaste fastighet finns i Arenastaden

SEB:s kontor har certifierats enligt Fitwels hälsocertifiering. Det är den första fastigheten i Europa att belönas med tre stjärnor, något endast 5% uppnår.

Läs mer

Värdeskapande certifieringar

Alla våra projekt och fastigheter miljöcertifieras enligt BREEAM-SE. Det är ett internationellt system anpassat efter svenska förhållanden.

Läs mer

Grönt hyresavtal

Fabeges gröna hyresavtal är en unik plattform för hyresvärden och hyresgästen att minska miljöpåverkan från lokaler.

Läs mer