Populära sökningar

EPRA: Hållbarhetsindikatorer

Vi rapporterar bolagets hållbarhetsnyckeltal utifrån EPRA:s (European Public Real Estate Associaton) senaste rekommendationer; Best Practices Recommendations on Sustainability Reporting, sBPR, third version September 2017. Nyckeltal redovisas för energi, växthusgasutsläpp, vatten, avfall, miljöcertifierade byggnader, samt bolagsstyrning och sociala aspekter.

Svensk översättning av EPRA-definitioner saknas, varför tabellerna använder de engelska definitionerna.

EPRA-tabellen i Årsredovisningen 2022

Se sidan Hållbarhetsindikatorer enligt EPRA för förklaring av hållbarhetsindikatorerna och vårt EPRA-index för hänvisningar till var i Års- och hållbarhetsredovisningen 2022 information för respektive EPRA-indikator återfinns.

231 anställda*

  • 88 kvinnor och 143 män
  • 229 tillsvidareanställda och 2 visstidsanställda
  • 229 heltidsanställda och 2 deltidsanställda
  • andelen anställda med kollektivavtal var 100 procent för moderbolaget**

* Vid 2022-12-31.
** Från och med 1/3- 2023 omfattas Birger Bostad av kollektivavtal.

Ändrad 22 augusti 2023

Läs mer

EPRA: Index

Se vårt EPRA-index för hänvisningar till information för respektive EPRA-indikator.

Läs mer

Hållbarhetsindikatorer enligt EPRA

Rapporteringen av Fabeges hållbarhetsarbete följer rikt­linjerna från the GRI Standards. Klicka för att läsa hållbarhetsindikatorerna vi följer enligt EPRA.

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2022

Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhetsfrågor i vår hållbarhetsrapport.

Läs mer