Fabeges styrelse - Fabege

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Styrelse

Styrelsen svarar enligt aktiebolagslagen för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation.

Styrelsens huvuduppgift är att för ägarnas räkning förvalta bolagets angelägenheter på ett sådant sätt att ägarnas intresse av långsiktigt god kapitalavkastning tillgodoses.

Styrelsens ledamöter utses av bolagsstämman och skall enligt bolagsordningen bestå av fyra till nio ledamöter. För närvarande har styrelsen sju ledamöter.

Jan Litborn

Styrelseordförande sedan 2018 och styrelseledamot sedan 2017.

Född: 1951

Övriga uppdrag
Styrelseordförande i A Hedin Bil AB, Arenabolaget i Solna AB och BuiIdroid AB. Styrelseledamot i Anders Hedin Invest AB, Consensus Asset Management AB, Profi Förvaltning AB och Wihlborgs Fastigheter AB.

Utbildning
Jur. kand. (advokat) vid Stockholms Universitet, Handelshögskolan i Stockholm (ej examen).

Aktieinnehav
Privat och via bolag 30 000

Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen
Ja

Oberoende gentemot större aktieägare
Ja

Arvode, tkr
670

Närvaro styrelsemöten
18 (18)

Närvaro revisionsutskott
4 (5) Medlem sedan april 2020

Närvaro ersättningsutskott
4 (4)

Anette Asklin

Styrelseledamot sedan 2016.

Född: 1961

Övriga uppdrag
Styrelseordförande i Jernhusen AB, RO Gruppen Förvaltning AB och Inhouse Tech Göteborg AB. Styrelseledamot i Genova Property Group AB, Elof Hansson Holding AB och Fondstyrelsen vid Göteborgs Universitet.

Utbildning
Civilekonom

Aktieinnehav
2 000

Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen
Ja

Oberoende gentemot större aktieägare
Ja

Arvode, tkr
340

Närvaro styrelsemöten
18 (18)

Närvaro revisionsutskott
5 (5)

Närvaro ersättningsutskott
Ej medlem

Emma Henriksson

Styrelseledamot sedan april 2020.

Född: 1975

Övriga uppdrag
Styrelseledamot Fastighetsägarna Sverige och Nordea Hypotek AB.

Utbildning
Civilekonom samt Fil kand i samhällsplanering

Aktieinnehav
3 000

Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen
Ja

Oberoende gentemot större aktieägare
Ja

Arvode, tkr
240

Närvaro styrelsemöten
11 (11) Tillträde vid årsstämman 2020.

Närvaro revisionsutskott
Ej medlem

Närvaro ersättningsutskott
Ej medlem

Märtha Josefsson

Styrelseledamot sedan 2005.

Född: 1947

Övriga uppdrag
Styrelseledamot i Skandia Fonder AB och Investment AB Öresund.

Utbildning
Fil. kand. i nationalekonomi

Aktieinnehav
Med make 251 920

Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen
Ja

Oberoende gentemot större aktieägare
Ja

Arvode, tkr
290

Närvaro styrelsemöten
18 (18)

Närvaro revisionsutskott
5 (5)

Närvaro ersättningsutskott
Ej medlem

Stina Lindh Hök

Styrelseledamot sedan 2021.

Född: 1973

Övriga uppdrag
VD Nyfosa AB

Utbildning
Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan

Aktieinnehav
0

Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen
Ja

Oberoende gentemot större aktieägare
Ja

Arvode, tkr
- Tillträdde vid årsstämman 2021.

Närvaro styrelsemöten
- Tillträdde vid årsstämman 2021.

Närvaro revisionsutskott
Ej medlem

Närvaro ersättningsutskott
Ej medlem

Lennart Mauritzson

Styrelseledamot sedan 2021.

Född: 1967

Övriga uppdrag
VD Backahill AB, styrelseledamot i  Brinova AB (publ) samt Rögle Marknads AB.

Utbildning
Civilekonom och juridik

Aktieinnehav
0

Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen
Ja

Oberoende gentemot större aktieägare
Ja

Arvode, tkr
- Tillträdde vid årsstämman 2021.

Närvaro styrelsemöten
- Tillträdde vid årsstämman 2021.

Närvaro revisionsutskott
- Tillträdde vid årsstämman 2021.

Närvaro ersättningsutskott
Ej medlem

Mats Qviberg

Vice ordförande sedan 2012 och styrelseledamot sedan 2001.

Född: 1953

Övriga uppdrag
Styrelseordförande i Bilia AB och i Investment AB Öresund.

Utbildning
Civilekonom

Aktieinnehav
Med maka 7 106 054

Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen
Ja

Oberoende gentemot större aktieägare
Ja

Arvode, tkr
280

Närvaro styrelsemöten
18 (18)

Närvaro revisionsutskott
Ej medlem

Närvaro ersättningsutskott
4 (4)

Ändrad 12 november 2021