Aktien - Fabege

Aktien

Fabeges aktie är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Large Cap-listan. Aktien ingår i sektorindexet för fastighetsbolag, Stockholm Real Estate.

Publicerad 31 oktober 2018