Finansiering - Fabege

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Finansiering

Fastighetsägande är mycket kapitalintensivt och Fabeges fastighetsportfölj representerar betydande värden. Valet av kapitalstruktur och finansiering är därmed av största vikt.

Fabeges finansverksamhet regleras av bolagets finanspolicy som fastställs av styrelsen. Långfristiga kreditramar ger en trygg och flexibel finansförvaltning.

Bolagets kreditgivare utgörs huvudsakligen av de större nordiska bankerna och investerare på kapitalmarknaden.

Per 30 juni 2019 var 77 procent av Fabeges finansiering grön.

Finansiering*

  30 juni 2019 31 dec 2018
Räntebärandeskulder, Mkr 27 544 26 275
 varav utestående MTN, Mkr 6 650 6 000
 varav utestående SFF, Mkr 2 511 2 511
 varav utestående certifikat, Mkr 1 860 2 510
Outnyttjande kreditlöften, Mkr 3 642 4 529
Kapitalbindning, år 6,0 5,0
Räntebindning, år 4,2 3,6
Räntebindning, andel av portföljen, % 62 54
Derivat marknadsvärde, Mkr -636 -132
Genomstnittlig räntekostnad inkl. löften, % 1,76 1,65
Genomstnittlig räntekostnad exkl. löften, % 1,68 1,55
Belåningsgrad 38 39

Grön finansiering*

  Kreditramar Utestående lån och obligationer
Gröna MTN-obligationer, Mkr 6 650 6 650
Gröna obligationer via SFF, Mkr 2 086 2 086
Gröna företagscertifikat, Mkr 5 000 800
Gröna lån, övriga, Mkr 11 546 11 546
Total grön finansiering, Mkr 25 282 21 082
Andel grön finansiering, % 81 77
Totalt grönt låneutrymme, Mkr 44 339  
  varav fritt grönt låneutrymme, Mkr 15 082  

*per 30 juni 2019

Publicerad 19 november 2018