Finansiering Fabege - Fabege

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Finansiering

Fastighetsägande är mycket kapitalintensivt och Fabeges fastighetsportfölj representerar betydande värden. Valet av kapitalstruktur och finansiering är därmed av största vikt.

Fabeges finansverksamhet regleras av bolagets finanspolicy som fastställs av styrelsen. Långfristiga kreditramar ger en trygg och flexibel finansförvaltning.

Bolagets kreditgivare utgörs huvudsakligen av de större nordiska bankerna och investerare på kapitalmarknaden.

Per 31 mars 2020 var 90 procent av Fabeges finansiering grön.

Finansiering*

  31 mar 2020 31 dec 2019
Räntebärandeskulder, Mkr 23 472 26 414
 varav utestående MTN, Mkr 6 850 6 850
 varav utestående SFF, Mkr 1 660 2 085
 varav utestående certifikat, Mkr 0 1 980
Outnyttjade kreditlöften, Mkr 6 110 4 580
Kapitalbindning, år 6,0 5,8
Räntebindning, år 5,1 4,5
Räntebindning, andel av portföljen, % 84 73
Derivat marknadsvärde, Mkr -610 -367
Genomsnittlig räntekostnad inkl. löften, % 2,02 1,80
Genomsnittlig räntekostnad exkl. löften, % 1,93 1,72
Ej pantsatta tillgångar, % 29 28
Belåningsgrad 32 36

Grön finansiering*

  Kreditramar Utestående lån och obligationer
Gröna MTN-obligationer, Mkr 6 850 6 850
Gröna obligationer via SFF, Mkr 1 660 1 660
Gröna företagscertifikat, Mkr 5 000 0
Gröna lån, övriga, Mkr 17 532 12 650
Total grön finansiering, Mkr 31 042 21 160
Andel grön finansiering, % 88 90
Totalt grönt låneutrymme, Mkr 52 518  
  varav fritt grönt låneutrymme, Mkr 20 539  

*per 31 mars 2020

Ändrad 21 april 2020