Finansiering - Fabege

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Finansiering

Fastighetsägande är mycket kapitalintensivt och Fabeges fastighetsportfölj representerar betydande värden. Valet av kapitalstruktur och finansiering är därmed av största vikt.

Fabeges finansverksamhet regleras av bolagets finanspolicy som fastställs av styrelsen. Långfristiga kreditramar ger en trygg och flexibel finansförvaltning.

Bolagets kreditgivare utgörs huvudsakligen av de större nordiska bankerna och investerare på kapitalmarknaden.

Per 30 september 2019 var 82 procent av Fabeges finansiering grön.

Finansiering*

  30 september 2019 31 dec 2018
Räntebärandeskulder, Mkr 26 001 26 275
 varav utestående MTN, Mkr 6 850 6 000
 varav utestående SFF, Mkr 2 511 2 511
 varav utestående certifikat, Mkr 2 080 2 510
Outnyttjade kreditlöften, Mkr 5 421 4 529
Kapitalbindning, år 6,2 5,0
Räntebindning, år 4,8 3,6
Räntebindning, andel av portföljen, % 75 54
Derivat marknadsvärde, Mkr -851 -132
Genomsnittlig räntekostnad inkl. löften, % 1,77 1,65
Genomsnittlig räntekostnad exkl. löften, % 1,69 1,55
Ej pantsatta tillgångar, % 24 28
Belåningsgrad 36 39

Grön finansiering*

  Kreditramar Utestående lån och obligationer
Gröna MTN-obligationer, Mkr 6 850 6 850
Gröna obligationer via SFF, Mkr 2 086 2 086
Gröna företagscertifikat, Mkr 5 000 1 950
Gröna lån, övriga, Mkr 13 582 10 382
Total grön finansiering, Mkr 27 518 21 268
Andel grön finansiering, % 76 82
Totalt grönt låneutrymme, Mkr 46 452  
  varav fritt grönt låneutrymme, Mkr 13 570  

*per 30 september 2019

Publicerad 19 november 2018