Finansiering - Fabege

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Finansiering

Fastighetsägande är mycket kapitalintensivt och Fabeges fastighetsportfölj representerar betydande värden. Valet av kapitalstruktur och finansiering är därmed av största vikt.

Fabeges finansverksamhet regleras av bolagets finanspolicy som fastställs av styrelsen. Långfristiga kreditramar ger en trygg och flexibel finansförvaltning.

Bolagets kreditgivare utgörs huvudsakligen av de större nordiska bankerna och investerare på kapitalmarknaden.

Per 31 december 2019 var 84 procent av Fabeges finansiering grön.

Finansiering*

  31 dec 2019 31 dec 2018
Räntebärandeskulder, Mkr 26 414 26 275
 varav utestående MTN, Mkr 6 850 6 000
 varav utestående SFF, Mkr 2 085 2 511
 varav utestående certifikat, Mkr 1 980 2 510
Outnyttjade kreditlöften, Mkr 4 580 4 529
Kapitalbindning, år 5,8 5,0
Räntebindning, år 4,5 3,6
Räntebindning, andel av portföljen, % 73 54
Derivat marknadsvärde, Mkr -367 -132
Genomsnittlig räntekostnad inkl. löften, % 1,80 1,65
Genomsnittlig räntekostnad exkl. löften, % 1,72 1,55
Ej pantsatta tillgångar, % 28 28
Belåningsgrad 36 39

Grön finansiering*

  Kreditramar Utestående lån och obligationer
Gröna MTN-obligationer, Mkr 6 850 6 850
Gröna obligationer via SFF, Mkr 1 660 1 660
Gröna företagscertifikat, Mkr 5 000 1 980
Gröna lån, övriga, Mkr 14 182 11 632
Total grön finansiering, Mkr 27 692 22 122
Andel grön finansiering, % 77 84
Totalt grönt låneutrymme, Mkr 47 598  
  varav fritt grönt låneutrymme, Mkr 15 546  

*per 31 december 2019

Ändrad 7 februari 2020