Populära sökningar

Års- och hållbarhetsredovisning 2022

Ladda ner årsredovisning 2022

Nyckeltal 2022

EPRA NRV/aktie 0 2021: 171 kr
Avkastning eget kapital 0 2021: 12,5%
Soliditet 0 2021: 51%
Belåningsgrad 0 2021: 36%
Överskottsgrad 0 2021: 76%
Grön finansiering 0 2021: 99%

VD har ordet

Vi passerade under året för första gången 3 Mdkr i hyresintäkter. I identiskt bestånd ökade intäkterna ökade till 2,24 Mdkr. Förvaltningsresultatet minskade dock något till följd av främst ökade räntekostnader. Totalt sett är vi väl rustade för att möta både dagens och morgondagens utmaningar samt att ta vara på de möjligheter som kan skapas Vi ska fortsätta vara nära våra kunder, ta hand om våra fastigheter, utveckla våra områden och ta hand om varandra och på så sätt fortsätta att skapa värde för våra aktieägare.

Stefan Dahlbo, VD
Läs hela VD-ordet

Årets viktigaste händelser

Vi kan se tillbaka på ett starkt år som även kantats av en del utmaningar. Kriget i Ukraina och efter dyningarna av pandemin har påverkat oss precis som övriga samhället, men vi har hanterat detta på ett bra sätt. Under året har vi gjort några intressanta förvärv. Vi har också vunnit priser för vårt hållbarhetsarbete och glädjande nog har våra medarbetare aldrig varit nöjdare.

Hållbarhet

Vi ligger i framkant med vårt ambitiösa hållbarhetsarbete. Genom detta arbete bidrar vi till ett hållbart Stockholm där vi utvecklar och förvaltar stadsdelar, fastigheter och lokaler. Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv för att stärka våra stadsdelar som upplevelsebaserade mötesplatser där hälsa, bekvämlighet, trygghet och trivsel får ett stort utrymme. Med inflytande över allt från val av byggmaterial och energianvändning till hållbart resande kan vi samtidigt bidra till minskade klimatavtryck.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Ladda ner delar av årsredovisningen

För att värna om miljön ber vi dig att endast skriva ut de delar du behöver. Här kan du därför ladda ner och skriva ut valda delar av årsredovisningen. Välj den eller de delar du är intresserad av och klicka på nedladdningsknappen innan du skriver ut. Tack för att du också tänker på miljön!

Välj alla Avvälj alla

Har du frågor om årsredovisningen?

Mia Häggström
Hållbarhetschef
+46 8 555 148 54


Kontaktkort
Peter Kangert
IR-ansvarig
+46 8 555 148 40


Kontaktkort