Populära sökningar

Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Ladda ner årsredovisning 2023

Nyckeltal 2023

EPRA NRV/aktie 0 2022: 173 kr
Nettouthyrning 0 2022: 86 Mkr
Soliditet 0 2022: 49%
Belåningsgrad 0 2022: 38%
Överskottsgrad 0 2022: 74%
Grön finansiering 0 2022: 100%

VD har ordet

Vi har tagit oss igenom året på ett bra sätt. Vi har fått slita med viktiga frågor, men har också kunnat fortsätta vårt interna arbete med fokus på den dagliga förvaltningen av våra fastigheter, utvecklingen av våra stora projekt, vår lönsamhet och inte minst hållbarhet, ett område där vi kan känna en stor stolthet. Det vi kan arbeta med – och påverka – utvecklades i rätt riktning. Vi har gjort några av årets största uthyrningar och nettouthyrningen uppgick till 165 miljoner kronor, vilket är en av de högsta någonsin.

Stefan Dahlbo, VD

Läs hela VD-ordet

Årets viktigaste händelser

Vi kan se tillbaka på ett starkt år som även präglats av en del utmaningar, men vi har hanterat detta på ett bra sätt. Under året har vi genomfört några intressanta transaktioner och bland annat vunnit bronspengen i tävlingen "Årets bästa affärer" med vår försäljning av två fastigheter till Nrep. Under det fjärde kvartalet genomförde vi en av våra största hyresaffärer någonsin när vi tecknade ett kontrakt med Saab. Denna uthyrning är både mycket glädjande och betydelsefull, inte bara för oss i allmänhet utan också för Solna Strand i synnerhet.

Hållbarhet

Vi ligger i framkant med vårt ambitiösa hållbarhetsarbete. Genom detta arbete bidrar vi till ett hållbart Stockholm där vi utvecklar och förvaltar stadsdelar, fastigheter och lokaler. Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv för att stärka våra stadsdelar som upplevelsebaserade mötesplatser där hälsa, bekvämlighet, trygghet och trivsel får ett stort utrymme. Med inflytande över allt från val av byggmaterial och energianvändning till hållbart resande kan vi samtidigt bidra till minskade klimatavtryck.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Ladda ner delar av årsredovisningen

För att värna om miljön ber vi dig att endast skriva ut de delar du behöver. Här kan du därför ladda ner och skriva ut valda delar av årsredovisningen. Välj den eller de delar du är intresserad av och klicka på nedladdningsknappen innan du skriver ut. Tack för att du också tänker på miljön!

Välj alla Avvälj alla

Har du frågor om årsredovisningen?

Mia Häggström
Hållbarhetschef
+46 8 555 148 54


Kontaktkort
Peter Kangert
IR-ansvarig
+46 8 555 148 40


Kontaktkort