Populära sökningar

2024

Kategorier

 1. 2024

  1. Delårsrapport jan-jun 2024

   Ökade hyresintäkter och förbättrat driftöverskott möttes av högre räntekostnader. Lägre negativa värdeförändringar i fastighetsportföljen innebar att resultat före och efter skatt förbättrades avsevärt.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  2. Moody´s bekräftar Fabege Baa2 rating, negative outlook

   I november 2023 bekräftade Moody´s Fabege rating Baa2 med negativa utsikter. Moody´s har nu bekräftat oförändrad rating, dvs betyget Baa2, negative outlook.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  3. Inbjudan till presentation av Fabeges delårsrapport jan-jun 2024

   Fredagen den 5 juli 2024 klockan 07:00 offentliggörs Fabeges delårsrapport för jan-jun 2024. Investerare, analytiker, journalister och övriga intressenter inbjuds att delta vid en webbsändning och telefonkonferens klockan 09:00 samma dag

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  4. Fabege offentliggör uppdaterat prospekt för MTN

   Fabege offentliggör den årliga uppdateringen av grundprospektet för sitt MTN-program.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  5. Fabege omförhandlar och förlänger med Telia i Arenastaden

   Fabege och Telia har kommit överens om vissa förändringar i hyresavtalet som innebär en minskning av Telias förhyrda yta. Hyresnivån justeras och avtalet förlängs i ytterligare 9 månader till 31 december 2031. Det nya avtalet träder i kraft 1 oktober 2024.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  6. Delårsrapport jan-mar 2024

   Ökade hyresintäkter och förbättrat driftöverskott möttes av högre räntekostnader. Fortsatt ökade avkastningskrav ledde till att orealiserade värdeförändringar i fastighetsportföljen uppgick till -1 381 Mkr. Nettouthyrningen var negativ, -36 Mkr, men nya avtal tecknas fortsatt på bra nivåer och en stor andel av avtalen som omförhandlas förlängs på befintliga villkor.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  7. BSH flyttar till Solna Business Park

   Nu är det klart att Fabege tecknar avtal med vitvaruföretaget BSH Home Appliances AB om nytt kontor och showroom för sina varumärken Bosch, Siemens, NEFF och Gaggenau i Solna Business Park. Sammanlagt handlar det om drygt 4 300 kvm i hörnet Svetsarvägen. Avtalet sträcker sig över 10 år.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  8. Beslut fattade vid Fabeges årsstämma den 9 april 2024

   Vid Fabege AB:s årsstämma den 9 april 2024 fastställde årsstämman styrelsens förslag till utdelning för år 2023 på 1:80 kronor per aktie att utbetalas vid fyra tillfällen om vardera 0:45 kr per aktie. Vidare beslutades att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 11 april 2024, 2 juli 2024, 4 oktober 2024 samt 8 januari 2025. Utbetalningar från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 16 april 2024, 5 juli 2024, 9 oktober 2024 samt 13 januari 2025.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  9. Kallelse till årsstämma i Fabege AB (publ)

   Aktieägarna i Fabege AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 9 april 2024 klockan 15.00; Filmstaden Scandinavia, Westfield Mall of Scandinavia, Salong 2, Råsta Strandväg 19A Solna. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 14.15.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  10. Fabege publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2023

   Vi kan se tillbaka på ett starkt år men som även kantats av utmaningar, osäkerhet och oro. Trots det har verksamheten gått bra. 2023 avslutades med ökade hyresintäkter, förbättrat driftöverskott, stärkt överskottsgrad och förbättrat förvaltningsresultat. Högre räntekostnader och negativa värdeförändringar i fastighetsportföljen innebar att resultatet efter skatt minskade i jämförelse med föregående år.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF) Ladda ner (PDF)