Populära sökningar

2024

Kategorier

 1. 2024

  1. Beslut fattade vid Fabeges årsstämma den 9 april 2024

   Vid Fabege AB:s årsstämma den 9 april 2024 fastställde årsstämman styrelsens förslag till utdelning för år 2023 på 1:80 kronor per aktie att utbetalas vid fyra tillfällen om vardera 0:45 kr per aktie. Vidare beslutades att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 11 april 2024, 2 juli 2024, 4 oktober 2024 samt 8 januari 2025. Utbetalningar från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 16 april 2024, 5 juli 2024, 9 oktober 2024 samt 13 januari 2025.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  2. Kallelse till årsstämma i Fabege AB (publ)

   Aktieägarna i Fabege AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 9 april 2024 klockan 15.00; Filmstaden Scandinavia, Westfield Mall of Scandinavia, Salong 2, Råsta Strandväg 19A Solna. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 14.15.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  3. Fabege publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2023

   Vi kan se tillbaka på ett starkt år men som även kantats av utmaningar, osäkerhet och oro. Trots det har verksamheten gått bra. 2023 avslutades med ökade hyresintäkter, förbättrat driftöverskott, stärkt överskottsgrad och förbättrat förvaltningsresultat. Högre räntekostnader och negativa värdeförändringar i fastighetsportföljen innebar att resultatet efter skatt minskade i jämförelse med föregående år.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF) Ladda ner (PDF)
  4. Valberedningens förslag till styrelse och ordförande i Fabege AB (publ)

   Inför årsstämman i Fabege AB (publ) den 9 april 2024 offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter. 

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  5. Studentstaden Flemingsberg växer sig starkare

   I Flemingsberg ligger ett av Sveriges största campus med fem universitet och högskolor med nästan 20 000 studenter. Här pågår också ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt. Utvecklingsplanerna för Flemingsberg innefattar samverkan mellan näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig sektor för att stärka studentstaden Flemingsberg.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  6. Bokslutskommuniké 2023

   2023 avslutades med ökade hyresintäkter, förbättrat driftöverskott, stärkt överskottsgrad och förbättrat förvaltningsresultat. Nettouthyrningen uppgick till 165 Mkr, en av de starkaste någonsin för Fabege. Högre räntekostnader och negativa värdeförändringar i fastighetsportföljen innebar att resultatet efter skatt minskade i jämförelse med föregående år.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  7. Bengt Dahlgren flyttar till Textiltorget i Hammarby Sjöstad

     Fabege har tecknat ett hyresavtal med Samhällsbyggnadskonsulten Bengt Dahlgren Stockholm AB om cirka 2 250 kvm i Hammarby Sjöstad. Tillträde planeras till den 31 januari 2025 och avtalet löper i 6 år. Fastigheten Påsen 1, med konceptnamnet Textiltorget, renoveras varsamt och kommer att certifieras enligt BREEAM-SE Bespoke med nivå Excellent.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  8. Det traditionella kontoret behöver uppgraderas – ny studie visar behov av en mångfacetterad arbetsplats

   Med en allt högre förväntan på ett hållbart och flexibelt arbetsliv öppnas också möjligheter för arbetsgivare att skapa inkluderande och konkurrenskraftiga arbetsplatser. Det förutsätter att det traditionella kontoret uppgraderas för att fler av medarbetarnas behov ska kunna tillgodoses. Det visar en ny AI-studie som genomförts på uppdrag av fastighetsbolagen Wihlborgs, Fabege och Diös.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  9. Inbjudan till presentation av Fabeges bokslutskommuniké 2023

   Onsdagen den 7 februari 2024 klockan 12:00 offentliggörs Fabeges bokslutskommuniké 2023. Investerare, analytiker, journalister och övriga intressenter inbjuds att delta vid en webbsändning och telefonkonferens klockan 14:00 samma dag.

   Läs mer Ladda ner (PDF)