Populära sökningar

Pressmeddelanden

Här finner du Fabeges pressmeddelanden. Regulatoriska pressmeddelanden från och med juli 2016 finns under kategorin "Regulatorisk info". 

Kategorier

 1. 2023

  1. Fabeges aktie blir grön

   Fabeges aktie har sökt och erhållit den gröna märkningen Nasdaq Green Equity Designation. Den gröna aktien redovisar transparent bolagets klimatpåverkan och syftet är att skapa synlighet för investerare som söker hållbara investeringar. 

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  2. Ny hemvist i Solna för AIK Fotboll

   Efter en överenskommelse mellan Solna stad, AIK Fotboll och Fabege tilldelas AIK Fotboll en ny hemvist i sin hemkommun Solna genom en anläggning för herrlaget på Råstasjöns Idrottsplats samt en samlingsplats för hela föreningen inklusive damlaget och ungdomsakademierna på Skytteholms IP. Samtidigt gör Solna stad en omfattande satsning på fotbollsverksamheten i stort i Solna.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  3. Moody´s bekräftar Fabege Baa2 rating, negative outlook

   I november 2022 bekräftade Moody´s Fabege rating Baa2 men ändrade från stabila till negativa utsikter. Moody´s har nu bekräftat oförändrad rating, dvs betyget Baa2, negative outlook.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  4. Skolverket väljer Fabege och Solna Business Park

   Fabege har tecknat ett nytt hyresavtal med Skolverket i Solna Business Park som omfattar nästan 11 000 kvm, vilket är en minskning med cirka 2000 kvm. Avtalet innebär att Skolverket sitter kvar med sin verksamhet i fastigheten Fräsaren 12 på Svetsarvägen 16, det nya hyresavtalet träder i kraft den 1 oktober 2024 och löper i sex år.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  5. Fabege först med fullskalig Återbrukshubb

   Fabege har skapat en återbrukshubb i Solna Business Park. Med ett stort fysiskt lager och en digital marknadsplats skalas återbruket upp. Målet är att skapa en fungerande återbruksmarknad och minskade klimatutsläpp för fastighetsbranschen.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  6. Fabege gör en av Sveriges största uthyrningar

   Fabege och Saab AB har tecknat ett hyresavtal om cirka 66 000 kvm i fastigheten Nöten 4 i Solna Strand. Avtalet omfattar fastighetens samtliga ytor och är längre än tio år med ett hyresvärde som uppgår till 155 Mkr exklusive tillägg. Inflyttning planeras påbörjas under hösten 2025. Projektet strävar efter att certifieras enligt BREEAM In-Use, som lägst nivå Excellent.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  7. Delårsrapport jan-sep 2023

   Under perioden såg vi ökade hyresintäkter, förbättrat driftöverskott och lägre vakansgrad. Förvaltningsresultatet minskade något främst beroende på högre räntenetto. Orealiserade värdeförändringar uppgick till -5,4 Mdkr drivet av högre avkastningskrav.  

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  8. Fabege fortsatt på topplacering i GRESB

   GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) rankar årligen fastighetssektorn ur ett hållbarhetsperspektiv. I årets utvärdering uppnådde Fabege 93 poäng i förvaltningsportföljen och 98 poäng i projektportföljen av 100 möjliga för respektive del. Fabege får därmed högsta betyget, 5 stjärnor, och placeras på första plats inom sektorn kontor bland börsnoterade fastighetsbolag i norra Europa.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  9. Fabeges valberedning inför årsstämman 2024

   Valberedningen kommer utgöras av följande ledamöter: · Göran Hellström, ordförande och representant för Backahill AB. · Haavard Rønning, representant för Geveran. · Johannes Wingborg, representant för Länsförsäkringar fondförvaltning. · Katarina Hammar, representant för Nordea fonder.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  10. Inbjudan till presentation av Fabeges delårsrapport jan-sep 2023

   Torsdagen den 19 oktober 2023 klockan 07:30 offentliggörs Fabeges delårsrapport januari-september 2023. Investerare, analytiker, journalister och övriga intressenter inbjuds att delta vid en webbsändning och telefonkonferens klockan 09:00 samma dag.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  11. Information om avsiktsförklaring avseende uthyrning av Nöten 4

   Som informerades om den 27 juni 2023 har en avsiktsförklaring tecknats avseende uthyrning av samtliga ytor, cirka 66 000 kvm, i fastigheten Nöten 4 i Solna Strand.  

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  12. Fabege säljer två fastigheter för 3,4 Mdkr till Nrep

   Fabege har tecknat avtal med Nrep om försäljning av fastigheterna Orgeln 7, Sundbyberg och Glädjen 12, Stadshagen i en affär om 3,4 Mdkr. Fastigheterna tillträds av köparen i början av oktober.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  13. Delårsrapport jan-jun 2023

   Under perioden såg vi ökade hyresintäkter, förbättrat driftöverskott och lägre vakansgrad. Nettouthyrningen uppgick till 22 Mkr och nya avtal tecknas fortsatt på bra nivåer. Avkastnings­kravet ökande med 0,18 procentenheter och orealiserade värdeförändringar uppgick till -3 824 Mkr.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  14. Miele flyttar till Solna Business Park

   Fabege och Miele har tecknat avtal om drygt 1600 kvm i kontorsfastigheten Smeden 1 i Solna Business Park. Avtalet är på 8 år och inflyttning planeras till den 15 april 2024.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  15. Fabege har tecknat avsiktsförklaring avseende uthyrning av Nöten 4

   Avsiktsförklaringen omfattar uthyrning av samtliga ytor i fastigheten Nöten 4, som är belägen i Solna Strand.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  16. Inbjudan till presentation av Fabeges delårsrapport jan-jun 2023

   Fredagen den 7 juli 2023 klockan 07:30 offentliggörs Fabeges delårsrapport januari-juni 2023. Investerare, analytiker, journalister och övriga intressenter inbjuds att delta vid en webbsändning och telefonkonferens klockan 09:00 samma dag.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  17. Fabege offentliggör uppdaterat prospekt för MTN

   Fabege offentliggör den årliga uppdateringen av grundprospektet för sitt MTN-program.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  18. Fabege välkomnar Coors huvudkontor och servicefunktioner till Haga Norra

   Fabege har tecknat tre hyresavtal med Coor omfattande totalt cirka 4 500 kvm i kontorsprojektet Kvarter 1, fastigheten Ackordet 1. Coor anlitas också som leverantör av service och trivsel till hyresgäster och besökare.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  19. Nu släpps festivalprogrammet för Flemingsberg Block Party

   Flemingsberg Block Party 15–17 juni är en festival med livemusik, gatukonst, dans och ett myller av aktiviteter i centrala Flemingsberg. Under tre dagar kommer området under Regulatorbron och på Ebba Bååts torg sjuda av ett digert program skapat av unga, lokala kreatörer tillsammans med erfarna festivalarrangörer. Hyllade liveartister som Amena, Mohelá, Emilia Pantic och Galleriet delar scen med kommande lokala band som Suspiria och Brännbart.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  20. Flemingsberg Block Party skapar gemenskap och stolthet för pågående stadsutveckling

   Den 15–17 juni arrangeras Flemingsberg Block Party, en folkfest med musik, konst, dans och ett myller av aktiviteter i centrala Flemingsberg. Initiativtagare till festivalen är stadsutvecklaren Fabege, Huddinge kommun och Södertörns högskola tillsammans med lokala föreningar och festivalarrangörer.

   Läs mer Visa bilder