Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Pressmeddelanden

Här finner du Fabeges pressmeddelanden. Regulatoriska pressmeddelanden från och med juli 2016 finns under kategorin "Regulatorisk info". 

Kategorier

 1. 2022

  1. Fabege inleder återköp av egna aktier

   Fabege AB (publ) inleder idag återköpsprogram i enlighet med beslut av årsstämman den 29 mars 2022. Årsstämman gav styrelsen bemyndigande att längst intill nästa årsstämma förvärva egna aktier. Förvärv får ske av högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  2. Rättelse i delårsrapport jan-mar 2022

   I Fabeges delårsrapport jan-mar 2022 som publicerades idag 07:30 var det fel i tabellen på första sida i den svenska rapporten. Vi beklagar det inträffade och uppdaterar med rapporten.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  3. Delårsrapport jan-mars 2022

   Året inleddes starkt med fortsatt bra aktivitet på hyresmarknaden, positiv nettouthyrning och värdeökningar i fastighetsportföljen. Projekten fortlöper enligt plan och två nya projekt påbörjades under perioden. Två förvärv genomföres på södra sidan av Stockholm.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  4. Nu invigs LAUNCH OF RE, ett inter-disciplinärt konst- och forskningsprojekt om plast

   Konstnären Karen Froede har skapat över 30 offentliga verk runtom i Sverige de senaste 10 åren. I verket LAUNCH OF RE, som ingår i konstinitiativet Street Gallery, reflekterar hon nu över plastkulturens olika uttryck och konsekvenser. 

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  5. Inbjudan till webbsändning och telefonkonferens den 26 april där Fabeges delårsrapport jan-mar 2022 presenteras

   Tisdagen den 26 april 2022 klockan 07:30 (CET) offentliggörs Fabeges delårsrapport januari-mars 2022. Investerare, analytiker, journalister och övriga intressenter inbjuds att delta vid en webbsändning och telefonkonferens klockan 09:30 (CET) samma dag.  

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  6. Nytt kontorsförvärv i södra Stockholm

   Fabege köper fastigheten Kabelverket 2 i Älvsjö av Revelop. Den består av fyra kontorshus på cirka 22 000 kvm, som 1996 uppfördes för Ericssons räkning, men som nu är fullt uthyrda till andra hyresgäster. På fastigheten finns även en äldre byggnad från 1917 och framtida projektmöjligheter i en pågående detaljplan. Köpeskillingen före avdrag för latent skatt uppgår till 812 Mkr och de årliga hyresintäkterna utgör cirka 50 Mkr. Tillträde sker den 30 april 2022.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  7. Fabege är en av Sveriges bästa arbetsplatser!

   Vi är oerhört glada och stolta över att vi är på plats 22 bland Sveriges Bästa Arbetsplatser™ för medelstora organisationer. Trots tuffa tider med pandemi och hemarbete ökade vårt Trust Index på medarbetarundersökningen 2021 med 9 procent och ligger nu på ett index på 86. Med en svarsfrekvens på 100 procent bland våra medarbetare känner vi en extra stolthet över det resultatet.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  8. Fabege och Tham & Videgård utvecklar Sveaplan

   Visionen för Sveaplan är att skapa ett nytt kontorshus med förutsättningar för stadens norra entré att utvecklas samtidigt som den befintliga kulturmiljön tas tillvara. Stockholm Stad och Fabege har genomfört parallella skissuppdrag och har nu valt arkitektkontoret Tham & Videgård för uppdraget att förena traditionella innerstadskvarter med ny och framåtblickande arkitektur på Fabeges markanvisning vid Sveaplan.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  9. Beslut fattade vid Fabeges årsstämma den 29 mars 2022

    Vid Fabeges AB:s årsstämma den 29 mars 2022 fastställde årsstämman styrelsens förslag till utdelning för år 2021 på 4:00 kronor per aktie att utbetalas vid fyra tillfällen om vardera 1:00 kr per aktie. Vidare beslutades att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 31 mars 2022, 1 juli 2022, 3 oktober 2022 respektive den 9 januari 2023 vilket innebär att utbetalning beräknas utsändas av Euroclear Sweden AB ske den 5 april 2022, 6 juli 2022, 6 oktober 2022 respektive den 12 januari 2023.  

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  10. Ny transaktionschef till Fabege

   Henrik Bauer har anställts som transaktionschef på Fabege. Han kommer närmast från en roll som Investment Manager på NCC Property Development och har tidigare arbetat på Newsec och JLL.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)