Populära sökningar

Pressmeddelanden

Här finner du Fabeges pressmeddelanden. Regulatoriska pressmeddelanden från och med juli 2016 finns under kategorin "Regulatorisk info". 

Kategorier

 1. 2023

  1. Fabege är en av Sveriges bästa arbetsplatser 2023

   Vi är oerhört stolta över att Fabege avancerar till plats 20 bland Sveriges Bästa Arbetsplatser™ för medelstora organisationer i Great Place To Works årliga medarbetarundersökning. Fabeges Trust Index har haft en stadig ökning de senaste åren och ligger nu på 87. Vi känner en extra stolthet över resultatet med hänsyn till att svarsfrekvensen uppgår till 100 procent.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  2. Fabege publicerar Års- och hållbarhetsredovisning för 2022

   Vi kan se tillbaka på ett starkt år som även kantats av en del utmaningar men vi har hanterat det på ett bra sätt. Under året har vi gjort några intressanta förvärv. Vi har också vunnit priser för vårt hållbarhetsarbete och glädjande nog har våra medarbetare aldrig varit nöjdare.

   Läs mer Ladda ner (PDF) Ladda ner (PDF)
  3. Kallelse till årsstämma i Fabege AB (publ)

   Aktieägarna i Fabege AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 29 mars 2023 klockan 15.00; Filmstaden Scandinavia, Westfield Mall of Scandinavia, Salong 2, Råsta Strandväg 19A Solna. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 14.15.

   Läs mer
  4. Fabege fortsätter att minska klimatavtrycket med nytt avtal

   Fabege har tecknat ett avtal med Stockholm Exergi som handlar om infångning av biogen koldioxid kallat bio-CCS (bio energy with  carbon capture and storage) och framtida köp av minusutsläpp. Avsiktsförklaringen är ett viktigt steg för att nå Fabeges klimatmål 2030. 

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  5. Bokslutskommuniké 2022

   Ökade hyresintäkter, förbättrat driftöverskott och positiv nettouthyrning under samtliga fyra kvartal 2022. Högre räntekostnader och negativa värdeförändringar i fastighetsportföljen under fjärde kvartalet innebar att resultatet före skatt minskade i jämförelse med föregående år.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  6. Fabege säljer bostadsbyggrätter i Huvudsta till JM

   Fabege säljer byggrätter till JM. Byggrätterna är belägna i stadsdelen Huvudsta i Solna och består av fyra bostadskvarter.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  7. JM flyttar sitt huvudkontor till Fabege och Haga Norra

   Fabege och JM har tecknat avtal om 6 526 kvm i kontorsprojektet Kvarter 1, fastigheten Ackordet 1. Avtalet är på 6 år med en årshyra om knappt 25 Mkr exklusive tillägg. Inflytt beräknas till tredje kvartalet 2024.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  8. Inbjudan till presentation av Fabeges bokslutskommuniké 2022

   Måndagen den 6 februari 2023 klockan 12:00 (CET) offentliggörs Fabeges bokslutskommuniké 2022. Investerare, analytiker, journalister och övriga intressenter inbjuds att delta vid en webbsändning och telefonkonferens klockan 14:00 (CET) samma dag.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
 2. 2022

  1. Fabege tecknar avtal om 3 700 kvm i Solna Business Park

   Fabege har tecknat tre hyresavtal omfattande 3 761 kvm i fastigheten Sliparen 2 i Solna Business Park. HSB hyr 2 601 kvm kontorsyta, Coor hyr 947 kvm konferensyta och Nordrest hyr 213 kvm caféyta. Samtliga avtal löper på 5 år och har beräknat tillträde under tredje kvartalet 2023.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  2. Moodys bekräftar Fabege Baa2 rating, outlook ändrad till negativ

   Moodys har mot bakgrund av de stigande marknadsräntorna och risken för att räntetäckningsgraden försämras beslutat att ändra outlook från stabil till negativ.

   Läs mer Ladda ner (PDF)