Populära sökningar

2006

Kategorier

 1. 2006

  1. Fabege förvärvar fastighet av Svenska Spel för 370 Mkr

   Läs mer
  2. Fabege överklagar skattebeslut

   Läs mer
  3. Förslag till utdelning av aktier i Klövern AB

   Vid ett ordinarie styrelsemöte i Fabege AB (publ) den 28 november behandlade styrelsen utdelningsförslag för år 2006 och fattade beslut avseende bolagets koncernledning fr o m den 1 januari 2007. Förslag till utdelning av aktier i Klövern AB

   Läs mer
  4. Flaggningsmeddelande

   Läs mer
  5. Delårsrapport januari-september 2006

   Läs mer
  6. Christian Hermelin ny VD i Fabege

   Läs mer Visa bilder
  7. Valberedning inför årsstämma 2007

   Läs mer
  8. Fabege utökar ramen i certifikatsprogrammet till 5 000 Mkr

   Läs mer
  9. Lösenbelopp för aktier i Fabege Fastigheter Stockholm AB (tidigare Fabege AB) fastställt

   Läs mer
  10. Fabege säljer 46 fastigheter till Klövern för 4 Mdr

   Läs mer