Populära sökningar

2023

Kategorier

 1. 2023

  1. Fabege välkomnar Coors huvudkontor och servicefunktioner till Haga Norra

   Fabege har tecknat tre hyresavtal med Coor omfattande totalt cirka 4 500 kvm i kontorsprojektet Kvarter 1, fastigheten Ackordet 1. Coor anlitas också som leverantör av service och trivsel till hyresgäster och besökare.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  2. Nu släpps festivalprogrammet för Flemingsberg Block Party

   Flemingsberg Block Party 15–17 juni är en festival med livemusik, gatukonst, dans och ett myller av aktiviteter i centrala Flemingsberg. Under tre dagar kommer området under Regulatorbron och på Ebba Bååts torg sjuda av ett digert program skapat av unga, lokala kreatörer tillsammans med erfarna festivalarrangörer. Hyllade liveartister som Amena, Mohelá, Emilia Pantic och Galleriet delar scen med kommande lokala band som Suspiria och Brännbart.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  3. Flemingsberg Block Party skapar gemenskap och stolthet för pågående stadsutveckling

   Den 15–17 juni arrangeras Flemingsberg Block Party, en folkfest med musik, konst, dans och ett myller av aktiviteter i centrala Flemingsberg. Initiativtagare till festivalen är stadsutvecklaren Fabege, Huddinge kommun och Södertörns högskola tillsammans med lokala föreningar och festivalarrangörer.

   Läs mer Visa bilder
  4. Delårsrapport jan-mar 2023

   Ökade hyresintäkter, förbättrat driftöverskott och lägre vakansgrad. Nettouthyrningen blev svagt negativ med 12 Mkr men nya avtal tecknas fortsatt på bra nivåer. Avkastnings­kravet ökande med 0,12 procentenheter vilket ledde till att oreali­serade värdeförändringar uppgick till -2 110 Mkr. 

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  5. Inbjudan till presentation av Fabeges delårsrapport jan-mar 2023

   Onsdagen den 26 april 2023 klockan 07:30 offentliggörs Fabeges delårsrapport januari-mars 2023. Investerare, analytiker, journalister och övriga intressenter inbjuds att delta vid en webbsändning och telefonkonferens klockan 10:00 samma dag.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  6. Beslut fattade vid Fabeges årsstämma den 29 mars 2023

   Vid Fabege AB:s årsstämma den 29 mars 2023 fastställde årsstämman styrelsens förslag till utdelning för år 2022 på 2:40 kronor per aktie att utbetalas vid fyra tillfällen om vardera 0:60 kr per aktie. Vidare beslutades att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 31 mars 2023, 30 juni 2023, 2 oktober 2023 respektive 8 januari 2024. Utbetalningar från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 5 april 2023, 5 juli 2023, 5 oktober 2023 respektive 11 januari 2024.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  7. Randstad flyttar till Fabege och Haga Norra

   Fabege och Randstad har tecknat avtal om drygt 3 200 kvm i kontorsprojektet Kvarter 1, Ackordet 1, i Haga Norra. Avtalet är på sju år och inflyttning planeras till den 1 mars 2025. Fastigheten certifieras enligt BREEAM-SE på nivån excellent.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  8. Fabege är en av Sveriges bästa arbetsplatser 2023

   Vi är oerhört stolta över att Fabege avancerar till plats 20 bland Sveriges Bästa Arbetsplatser™ för medelstora organisationer i Great Place To Works årliga medarbetarundersökning. Fabeges Trust Index har haft en stadig ökning de senaste åren och ligger nu på 87. Vi känner en extra stolthet över resultatet med hänsyn till att svarsfrekvensen uppgår till 100 procent.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  9. Fabege publicerar Års- och hållbarhetsredovisning för 2022

   Vi kan se tillbaka på ett starkt år som även kantats av en del utmaningar men vi har hanterat det på ett bra sätt. Under året har vi gjort några intressanta förvärv. Vi har också vunnit priser för vårt hållbarhetsarbete och glädjande nog har våra medarbetare aldrig varit nöjdare.

   Läs mer Ladda ner (PDF) Ladda ner (PDF)
  10. Kallelse till årsstämma i Fabege AB (publ)

   Aktieägarna i Fabege AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 29 mars 2023 klockan 15.00; Filmstaden Scandinavia, Westfield Mall of Scandinavia, Salong 2, Råsta Strandväg 19A Solna. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 14.15.

   Läs mer Ladda ner (PDF)