Populära sökningar

EPRA: Index

I nedan dokument redovisas hänvisningar till var i Års- och hållbarhetsredovisningen 2022 information för respektive EPRA-indikator återfinns.

EPRA-index (pdf)

Ändrad 22 juni 2023

Läs mer

EPRA: Hållbarhetsindikatorer

Klicka för att läsa mer om vårt hållbarhetsresultat enligt EPRAs hållbarhetsindikatorer.

Läs mer

Hållbarhetsindikatorer enligt EPRA

Rapporteringen av Fabeges hållbarhetsarbete följer rikt­linjerna från the GRI Standards. Klicka för att läsa hållbarhetsindikatorerna vi följer enligt EPRA.

Läs mer