Fabeges grön finansiering - Fabege

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Grön finansiering

Fabege har uppnått en viktig milstolpe i sitt hållbarhetsarbete då bolagets samtliga låneavtal nu är gröna.

Läs mer om 100% grön finansiering

Fabege vill bedriva ett ansvarsfullt företagande på alla plan. Vi ser det som en förutsättning för långsiktig lönsamhet. Det påverkar såväl vår möjlighet att attrahera kunder som kompetent personal, det påverkar värdet av våra fastigheter och stoltheten bland våra medarbetare, det påverkar våra möjligheter att hantera kommande klimatförändringar och det påverkar bedömningen av oss hos såväl analytiker som aktie- och ränteinvesterare.

Grön finansiering är en naturlig fortsättning på det hållbarhetsarbete som bedrivs i hela organisationen. Det ger oss en mer ansvarsfull finansiering. Men än viktigare; det ger oss en bredare investerarbas, förtroendefulla relationer med våra finansiärer och stolthet och engagemang bland våra medarbetare.

Grönt MTN-Program

Fabege har sedan 2016 ett MTN-program (Medium Term Note) med särskilda villkor avseende hållbarhet och miljö.

Läs mer

Grönt certifikatprogram

Enligt vårt grönt certifikatprogram emitterar vi gröna certifikat där upplånade medel används för att finansiera godkända tillgångar i enlighet med ramverket.

Läs mer

Cicero

För att säkerställa att det gröna ramverket uppfyller de högt ställda hållbarhetskraven har det oberoende analysinstitutet Cicero granskat det gröna ramverket.

Läs mer

Fabege har i juni 2019 lanserat ett nytt ramverk för grön finansiering.

Ramverket syftar till att etablera en standard för grön finansiering som kan användas i flera av Fabeges olika finansieringskällor. Ramverket har utformats för att ge Fabege en bred möjlighet till grön finansiering och bygger på certifierade fastigheter samt ambitiösa mål för energiförbrukning. "The green bond principles" och Fabeges ambition att bidra till målen enligt Agenda 2030 ligger grund för ramverket. Cicero har utfärdat en second opinion med betyget medium green avseende de gröna villkoren samt excellent med avseende på styrning.

Till det nya ramverket kopplas initialt såväl Fabeges redan sedan tidigare gröna MTN-program som ett grönt certifikatsprogram och en grön back up-facilitet för detsamma.

Ramverket etablerar även villkor för hantering av medel samt för uppföljning och återapportering till långivare och investerare. Rapportering kommer att ske kvartalsvis samt årsvis i en mer utökad form.

Klicka för att läsa mer om vårt gröna ramverk

Vår gröna finansiering i siffror*

  Kreditramar Utestående lån och obligationer
Gröna MTN-obligationer, Mkr 9 443 9 443
Gröna obligationer via SFF, Mkr 1 524 1 524
Gröna företagscertifikat, Mkr 5 000 2 375
Gröna lån, övriga, Mkr 21 086 14 926
Total grön finansiering, Mkr 37 053 28 268
Andel grön finansiering, % 100 100
Totalt grönt låneutrymme, Mkr 61 530  
  varav fritt grönt låneutrymme, Mkr 23 379  

*per 30 juni 2021

Hållbarhetsrapport 2020

Vi på Fabege är stolta över hur långt vi kommit i vårt hållbarhetsarbete. Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhersfrågor i vår hållbarhetsrapport!

Ladda ner rapporten

Pressmeddelandet

Fabege breddar plattformen för grön finansiering

Fabege etablerar ett nytt ramverk för grön finansiering. Ramverket syftar till att etablera en standard för grön finansiering som kan användas i flera av Fabeges olika finansieringskällor...

Klicka för att läsa hela pressmeddelandet

Grönt MTN-program

På Grönt MTN program sidan hittar du information bland annat om investerarrapporter och slutliga villkor för MTN-emissioner.

Läs mer

Har du en fråga?

Ewa Wassberg
Finanschef
08-555 148 78
Ewa.Wassberg@fabege.se
Kontaktkort
Åsa Bergström
Vice VD samt ekonomi- och finanschef
08-555 148 29
Asa.Bergstrom@fabege.se
Kontaktkort
Facebook Twitter LinkedIn E-post