Populära sökningar

2023

Kategorier

 1. 2023

  1. Fabege och Birger Bostad utvecklar nya bostäder i Haga Norra

   Nu tas nästa steg i utvecklingen av Haga Norra i Arenastaden, Solna. Genom Fabeges helägda dotterbolag Birger Bostad byggstartas 285 bostäder i områdets tredje bostadskvarter. Tack vare blandningen av arbetsplatser, bostäder, handel, restauranger och mötesplatser skapas en levande stadsdel för alla som bor, jobbar och besöker Haga Norra.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  2. Mia Häggström tar plats i koncernledningen på Fabege

   Mia Häggström kommer från och med den 1 januari 2024 att ingå i koncernledningen för Fabege.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  3. Fabege och Solna stad tar nästa steg i Arenastadens utveckling

   I Arenastadens bästa läge möjliggörs nu nästa etapp i utvecklingen av stadsdelen. Detaljplanen för kvarteren Kairo och Farao, som nu vunnit laga kraft, innehåller cirka 185 bostäder och cirka 77 000 kvm BTA, motsvarande ca 65 000 kvm kontorsyta, som binds samman genom ett livligt och grönt stadsrum.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  4. Fabeges aktie blir grön

   Fabeges aktie har sökt och erhållit den gröna märkningen Nasdaq Green Equity Designation. Den gröna aktien redovisar transparent bolagets klimatpåverkan och syftet är att skapa synlighet för investerare som söker hållbara investeringar. 

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  5. Ny hemvist i Solna för AIK Fotboll

   Efter en överenskommelse mellan Solna stad, AIK Fotboll och Fabege tilldelas AIK Fotboll en ny hemvist i sin hemkommun Solna genom en anläggning för herrlaget på Råstasjöns Idrottsplats samt en samlingsplats för hela föreningen inklusive damlaget och ungdomsakademierna på Skytteholms IP. Samtidigt gör Solna stad en omfattande satsning på fotbollsverksamheten i stort i Solna.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  6. Moody´s bekräftar Fabege Baa2 rating, negative outlook

   I november 2022 bekräftade Moody´s Fabege rating Baa2 men ändrade från stabila till negativa utsikter. Moody´s har nu bekräftat oförändrad rating, dvs betyget Baa2, negative outlook.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  7. Skolverket väljer Fabege och Solna Business Park

   Fabege har tecknat ett nytt hyresavtal med Skolverket i Solna Business Park som omfattar nästan 11 000 kvm, vilket är en minskning med cirka 2000 kvm. Avtalet innebär att Skolverket sitter kvar med sin verksamhet i fastigheten Fräsaren 12 på Svetsarvägen 16, det nya hyresavtalet träder i kraft den 1 oktober 2024 och löper i sex år.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  8. Fabege först med fullskalig Återbrukshubb

   Fabege har skapat en återbrukshubb i Solna Business Park. Med ett stort fysiskt lager och en digital marknadsplats skalas återbruket upp. Målet är att skapa en fungerande återbruksmarknad och minskade klimatutsläpp för fastighetsbranschen.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  9. Fabege gör en av Sveriges största uthyrningar

   Fabege och Saab AB har tecknat ett hyresavtal om cirka 66 000 kvm i fastigheten Nöten 4 i Solna Strand. Avtalet omfattar fastighetens samtliga ytor och är längre än tio år med ett hyresvärde som uppgår till 155 Mkr exklusive tillägg. Inflyttning planeras påbörjas under hösten 2025. Projektet strävar efter att certifieras enligt BREEAM In-Use, som lägst nivå Excellent.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  10. Delårsrapport jan-sep 2023

   Under perioden såg vi ökade hyresintäkter, förbättrat driftöverskott och lägre vakansgrad. Förvaltningsresultatet minskade något främst beroende på högre räntenetto. Orealiserade värdeförändringar uppgick till -5,4 Mdkr drivet av högre avkastningskrav.  

   Läs mer Ladda ner (PDF)