Populära sökningar

Pressmeddelanden

Här finner du Fabeges pressmeddelanden. Regulatoriska pressmeddelanden från och med juli 2016 finns under kategorin "Regulatorisk info". 

Kategorier

 1. 2022

  1. Moodys bekräftar Fabege Baa2 rating, outlook ändrad till negativ

   Moodys har mot bakgrund av de stigande marknadsräntorna och risken för att räntetäckningsgraden försämras beslutat att ändra outlook från stabil till negativ.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  2. Fabege tar hållbarhet till en ny nivå genom att bygga hus av hus

   Hållbarhetshuset, den första pilotbyggnaden inom ”Återhus - att bygga hus av hus”, står nu klar i de nya stadskvarteren Haga Norra i Arenastaden. Hållbarhetshuset består av ca 70 procent återbrukat material och är banbrytande i sitt slag. Lärdomarna från projektet gör att Fabege kan skala upp återbruket inom projektverksamheten och bidra med ny kunskap inom fastighetsbranschen.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  3. Delårsrapport jan-sep 2022

   Perioden uppvisade positiv nettouthyrning och värdeökningar i fastighetsportföljen. I identiskt bestånd ökade intäkterna med cirka 5 procent.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  4. Fabege ökar i GRESB

   GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) rankar årligen fastighetssektorn ur ett hållbarhetsperspektiv. I årets utvärdering ökade Fabege till 94 poäng av 100, vilket innebär att bolaget rankas högst inom sektorn kontor bland börsnoterade fastighetsbolag i norra Europa. Medelbetyg i undersökning var 73 poäng.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  5. Inbjudan till presentation av Fabeges delårsrapport jan-sep 2022

   Torsdagen den 20 oktober 2022 klockan 07:30 (CET) offentliggörs Fabeges delårsrapport januari-september 2022. Investerare, analytiker, journalister och övriga intressenter inbjuds att delta vid en webbsändning och telefonkonferens klockan 09:00 (CET) samma dag.  

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  6. Fabeges valberedning inför årsstämman 2023

   Valberedningen kommer utgöras av följande ledamöter:

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  7. Fabege och NIB i 10-årigt avtal

   Nordiska Investeringsbanken (NIB) och Fabege har avtalat om ett 10-årigt lån om 432,5 Mkr för finansiering av Skandinaviens första noll-energi hotell i Arenastaden, Solna.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  8. Över 80% reser klimatsmart till och från Arenastaden

   En ny omfattande resvaneundersökning visar att en övervägande majoritet av medarbetarna i Arenastaden reser utsläppseffektivt till stadsdelen genom kollektivtrafik, cykel, promenad, laddbar bil, moped eller elsparkcykel. Andelen laddbara bilar har ökat med 22% sedan mätningen 2019. Trots dessa höga siffror finns en ambition hos både företag och medarbetare i Arenastaden att ytterligare öka andelen hållbart resande.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  9. Fabege fortsätter återköp av egna aktier

   Fabege AB (publ) fortsätter idag återköpsprogram i enlighet med beslut av årsstämman den 29 mars 2022. Årsstämman gav styrelsen bemyndigande att längst intill nästa årsstämma förvärva egna aktier. Förvärv får ske av högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  10. Delårsrapport jan-jun 2022

   Andra kvartalet uppvisade bra aktivitet på hyresmarknaden, positiv nettouthyrning och värdeökningar i fastighetsportföljen. Projekten fortlöper enligt plan och två färdigställdes under perioden.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  11. Inbjudan till webbsändning och telefonkonferens den 8 juli Fabeges delårsrapport jan-jun 2022 presenteras

   Fredagen den 8 juli 2022 klockan 07:30 (CET) offentliggörs Fabeges delårsrapport januari-mars 2022. Investerare, analytiker, journalister och övriga intressenter inbjuds att delta vid en webbsändning och telefonkonferens klockan 09:00 (CET) samma dag.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  12. Niclas Sylvén ny finanschef på Fabege

   Niclas Sylvén har anställts som finanschef på Fabege. Han kommer närmast från en motsvarande roll som interim finanschef på Humlegården.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  13. Fabege offentliggör uppdaterat prospekt för MTN samt ett uppdaterat grönt ramverk

   Fabege offentliggör den årliga uppdateringen av grundprospektet för sitt MTN-program. I samband med detta har även det Gröna ramverket för finansiering uppdaterats. Ramverket utgör en standard för grön finansiering som kan användas i flera av Fabeges olika finansieringskällor. Cicero har utfärdat en second opinion på det gröna ramverket.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  14. Fabege och CGI tecknar kontorsavtal i Solna Business Park och på Kungsholmen

   Fabege och CGI, som är en global leverantör av tjänster inom IT och affärsprocesser, har tecknat avtal om två nya kontor. Det ena i Solna Business Park på cirka 4 200 kvm och det andra på cirka 1 300 kvm i kvarteret Glädjen på Västra Kungsholmen. Avtalen är på sju år och tillträde beräknas ske i mars 2023 på Kungsholmen och i oktober 2023 i Solna Business Park.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  15. Fabeges nollenergihotell i Arenastaden får Solna stads miljöpris 2022

   Skandinaviens första nollenergi hotell, som dessutom är världens mest solcellstäta, tilldelas Solna stads miljöpris 2022. Genom 25 borrhål för geoenergi samt totalt cirka 2 400 kvadratmeter solceller på fasad och tak produceras mer energi än vad som förbrukas i fastighetsenergi. Det innebär på sikt ett nettonoll-utsläpp av koldioxid per kvadratmeter för byggnaden.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  16. Fabege inleder återköp av egna aktier

   Fabege AB (publ) inleder idag återköpsprogram i enlighet med beslut av årsstämman den 29 mars 2022. Årsstämman gav styrelsen bemyndigande att längst intill nästa årsstämma förvärva egna aktier. Förvärv får ske av högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  17. Rättelse i delårsrapport jan-mar 2022

   I Fabeges delårsrapport jan-mar 2022 som publicerades idag 07:30 var det fel i tabellen på första sida i den svenska rapporten. Vi beklagar det inträffade och uppdaterar med rapporten.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  18. Delårsrapport jan-mars 2022

   Året inleddes starkt med fortsatt bra aktivitet på hyresmarknaden, positiv nettouthyrning och värdeökningar i fastighetsportföljen. Projekten fortlöper enligt plan och två nya projekt påbörjades under perioden. Två förvärv genomföres på södra sidan av Stockholm.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  19. Nu invigs LAUNCH OF RE, ett inter-disciplinärt konst- och forskningsprojekt om plast

   Konstnären Karen Froede har skapat över 30 offentliga verk runtom i Sverige de senaste 10 åren. I verket LAUNCH OF RE, som ingår i konstinitiativet Street Gallery, reflekterar hon nu över plastkulturens olika uttryck och konsekvenser. 

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  20. Inbjudan till webbsändning och telefonkonferens den 26 april där Fabeges delårsrapport jan-mar 2022 presenteras

   Tisdagen den 26 april 2022 klockan 07:30 (CET) offentliggörs Fabeges delårsrapport januari-mars 2022. Investerare, analytiker, journalister och övriga intressenter inbjuds att delta vid en webbsändning och telefonkonferens klockan 09:30 (CET) samma dag.  

   Läs mer Ladda ner (PDF)