Fabeges pressmeddelanden - Fabege

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Pressmeddelanden

Här finner du Fabeges pressmeddelanden. Regulatoriska pressmeddelanden från och med juli 2016 finns under fliken Corporate pressmeddelanden, kategori "Regulatorisk information". 

Kategorier

 1. 2021

  1. Elgiganten väljer Glädjen vid Hornsbergs strand

   Fabege har tecknat avtal med Elgiganten på Franzéngatan 6 i kvarteret Glädjen. Nu påbörjas utformning och anpassning av moderna kontorsytor, utbildningslokaler och en trevlig innergård tillsammans med Elgiganten. Avtalet omfattar nära 2 300 kvm och löper på sju år. Inflyttning planeras i september 2022.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (pdf)
  2. 17 globala hållbarhetsmål i 1 park

   Solna Business Park får nu ett färgglatt tillskott i form av en ny park. Syftet är att lyfta Agenda 2030 och FN:s 17 globala hållbarhetsmål och tillgängliggöra dem för alla. Dessutom kommer parken att bidra till mer liv mellan husen och ge Solna Business Park en ny destination att besöka.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (pdf)
  3. Fabege inleder återköp av egna aktier

   Fabege AB (publ) inleder idag återköpsprogram i enlighet med beslut av årsstämman den 25 mars 2021. Årsstämman gav styrelsen bemyndigande att längst intill nästa årsstämma förvärva egna aktier. Förvärv får ske av högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier.

   Läs mer Ladda ner (pdf)
  4. Delårsrapport januari-mars 2021

   Första kvartalet präglades av stabila intäkter, högre vinterkostnader och fortsatt värdetillväxt i fastighetsportföljen. Vi tecknade ett stort 12-årigt avtal med Convendum vilket gav en positiv nettouthyrning. Omförhandlingsvolymen var fortsatt låg men bidrog positivt till hyresvärdet i omförhandlade kontrakt med 12 procent. Projekten fortlöpte enligt plan.  

   Läs mer Ladda ner (pdf)
  5. Inbjudan till webbsändning och telefonkonferens den 26 april där Fabeges delårsrapport jan-mar 2021 presenteras

   Måndagen den 26 april 2021 klockan 07:30 (CET) offentliggörs Fabeges delårsrapport januari-mars 2021. Investerare, analytiker, journalister och övriga intressenter inbjuds att delta vid en webbsändning och telefonkonferens klockan 09:00 (CET) samma dag.

   Läs mer Ladda ner (pdf)
  6. Fabege och SHH avyttrar hyresrätter i Kista

   Via delägda Selfoss Invest AB driver Fabege tillsammans med SHH Bostad AB ett bostadsutvecklingsprojekt i Kista på mark som tidigare ägdes av Fabege. Selfoss-projektet påbörjades 2018 och omfattar tre bostadsfastigheter med bostadsrätter respektive hyresrätter. Kvarterets tredje etapp, Fastigheten Selfoss 4, omfattar 130 hyreslägenheter och färdigställdes under februari 2021. Selfoss Invest har nu avyttrat fastigheten till Patrizia.  

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (pdf)
  7. Beslut fattade vid Fabeges årsstämma den 25 mars 2021

   Vid Fabeges AB:s årsstämma den 25 mars 2021 fastställde årsstämman styrelsens förslag till utdelning för år 2020 på 3:60 kronor per aktie att utbetalas vid två tillfällen om vardera 1:80 kr per aktie. Vidare beslutades att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 29 mars 2021 respektive den 27 september 2021 vilket innebär att utbetalning beräknas utsändas av Euroclear Sweden AB ske den 1 april 2021 respektive den 4 oktober 2021.

   Läs mer Ladda ner (pdf)
  8. Fabege utser Johan Zachrisson till ny affärsutvecklingschef och medlem av koncernledningen

   Johan Zachrisson kommer att ansvara för transaktion, uthyrning och marknad. Han kommer närmast från en roll som partner på Cushman & Wakefield och har lång och gedigen erfarenhet i branschen, både som konsult och från fastighetsbolag.  

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (pdf)
  9. Fabege förvärvar mark för fortsatt långsiktig stadsutveckling i Solna

   Fabege och Skanska Sverige förvärvar tillsammans cirka 150 000 kvadratmeter mark, som friläggs när Mälarbanan byggs ut och delar av järnvägen förläggs i tunnel. Det skapar förutsättningar för en omfattande stadsutveckling med 1 000 nya bostäder och 2 000 nya arbetsplatser i anslutning till Solna Business Park och in i Huvudsta.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (pdf)
  10. Parkhuset – innovationsprojektet med halverad klimatpåverkan

   I ett traditionellt nybyggnadsprojekt släpps det idag ut ca 450 kg CO[2]/kvm. Nu påbörjar Fabege projekteringen av Parkhuset i Solna Business Park som förväntas uppnå ett utsläpp på 225 CO[2]/kvm – en halverad klimatpåverkan i jämförelse med ett traditionellt nybyggnadsprojekt.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (pdf)
  11. Fabege skriver markanvisningsavtal i Flemingsberg

   Fabege och Huddinge kommun har tecknat avtal om markanvisningar i Flemingsbergsdalen. Avtalet innebär att Fabege får ensamrätt att förhandla med kommunen om markförvärv och exploatering med utgångspunkt i att Fabege ska exploatera marken i enlighet med det gällande planprogrammet.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (pdf)
  12. Monika Mundt-Petersen ska utveckla strategin för Fabeges stora portfölj av bostadsbyggrätter

   Den underliggande efterfrågan på kvalitativa bostäder i rätt lägen i Stockholm bedöms vara fortsatt stark under en längre tid. Fabege har utöver byggrätter för kommersiella lokaler, cirka 500 000 kvm nuvarande och potentiella bostadsbyggrätter, framförallt i Solna och Huddinge. Monika Mundt-Petersen kommer i en nyinrättad roll säkerställa att Fabege optimerar värdeskapandet av dessa bostadsbyggrätter.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (pdf)
  13. Fabege publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2020

   2020 går till historien som ett speciellt år präglat av den pågående pandemin. Året som började väldigt bra kom sedan att innebära stora anpassningar för oss alla på det personliga planet och för samhället i stort. Vid årsskiftet hade Fabege 94 fastigheter om totalt 1 245 tkvm, värderade till över 76 Mdkr. Styrelsen föreslår en höjd utdelning med 12,5 procent till 3,60 kr/aktie.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (pdf)
  14. Kallelse till årsstämma i Fabege AB (publ)

   Aktieägarna i Fabege AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 25 mars 2021 klockan 15.00; Filmstaden Scandinavia, Westfield Mall of Scandinavia, Salong 2, Råsta Strandväg 19A Solna. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 14.15.

   Läs mer Ladda ner (pdf)
  15. Fabege utser Fred Grönwall till ny chef för teknisk drift

   Fred Grönwall kommer närmast från en roll som fabrikschef för Cementa AB och ersätter Anders Borggren som har valt att trappa ned för att så småningom gå i pension. Fred Grönwall tillträder i början av sommaren och blir en del av koncernledningen.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (pdf)
  16. Fabege inleder återköp av egna aktier

   Fabege AB (publ) inleder idag återköpsprogram i enlighet med beslut av årsstämman den 2 april 2020. Årsstämman gav styrelsen bemyndigande att längst intill nästa årsstämma förvärva egna aktier. Förvärv får ske av högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier.

   Läs mer Ladda ner (pdf)
  17. Bokslutskommuniké 2020

   Trots årets olika utmaningar har vi lyckats leverera ett bra driftsöverskott, en stark överskottsgrad, värdetillväxt i portföljen och har en fortsatt väldigt stark finansiell ställning.  

   Läs mer Ladda ner (pdf)
  18. Nationalarenan 3 – Skandinaviens första plushushotell

   I Arenastaden färdigställs just nu Skandinaviens första plushushotell, Nationalarenan 3. Byggnaden producerar lika mycket energi som den gör av med, och har nu blivit certifierad enligt ”FEBY Guld Plushus”. Bakom certifieringen står FEBY, en organisation vars syfte är att öka och utveckla det energieffektiva byggandet.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (pdf)
  19. Klaus Hansen Vikström lämnar sin konsultroll hos Fabege

   Klaus Hansen Vikström har sedan 2019 verkat som extern Vice VD och affärsutvecklingschef för Fabege, men har nu beslutat sig för att övergå helt till egen verksamhet från och med den 1 maj 2021.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (pdf)
  20. Convendum tecknar avtal med Fabege om eget hus vid Stureplan

   En av Stockholms absolut mest prominenta gator i kombination med en byggnad med 100-åriga anor och kvaliteter fick Convendum att välja placeringen för nästa storslagna co-working yta. Kungsgatan 9 med sina nära 7 600 kvm blir värd för alltifrån öppet café i gatuplan, till loungeytor, konferensrum, kontorshotell och avskilda ytor för mindre företag.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (pdf)