Populära sökningar

Pressmeddelanden

Här finner du Fabeges pressmeddelanden. Regulatoriska pressmeddelanden från och med juli 2016 finns under kategorin "Regulatorisk info". 

Kategorier

 1. 2023

  1. Beslut fattade vid Fabeges årsstämma den 29 mars 2023

   Vid Fabege AB:s årsstämma den 29 mars 2023 fastställde årsstämman styrelsens förslag till utdelning för år 2022 på 2:40 kronor per aktie att utbetalas vid fyra tillfällen om vardera 0:60 kr per aktie. Vidare beslutades att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 31 mars 2023, 30 juni 2023, 2 oktober 2023 respektive 8 januari 2024. Utbetalningar från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 5 april 2023, 5 juli 2023, 5 oktober 2023 respektive 11 januari 2024.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  2. Randstad flyttar till Fabege och Haga Norra

   Fabege och Randstad har tecknat avtal om drygt 3 200 kvm i kontorsprojektet Kvarter 1, Ackordet 1, i Haga Norra. Avtalet är på sju år och inflyttning planeras till den 1 mars 2025. Fastigheten certifieras enligt BREEAM-SE på nivån excellent.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  3. Fabege är en av Sveriges bästa arbetsplatser 2023

   Vi är oerhört stolta över att Fabege avancerar till plats 20 bland Sveriges Bästa Arbetsplatser™ för medelstora organisationer i Great Place To Works årliga medarbetarundersökning. Fabeges Trust Index har haft en stadig ökning de senaste åren och ligger nu på 87. Vi känner en extra stolthet över resultatet med hänsyn till att svarsfrekvensen uppgår till 100 procent.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  4. Fabege publicerar Års- och hållbarhetsredovisning för 2022

   Vi kan se tillbaka på ett starkt år som även kantats av en del utmaningar men vi har hanterat det på ett bra sätt. Under året har vi gjort några intressanta förvärv. Vi har också vunnit priser för vårt hållbarhetsarbete och glädjande nog har våra medarbetare aldrig varit nöjdare.

   Läs mer Ladda ner (PDF) Ladda ner (PDF)
  5. Kallelse till årsstämma i Fabege AB (publ)

   Aktieägarna i Fabege AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 29 mars 2023 klockan 15.00; Filmstaden Scandinavia, Westfield Mall of Scandinavia, Salong 2, Råsta Strandväg 19A Solna. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 14.15.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  6. Fabege fortsätter att minska klimatavtrycket med nytt avtal

   Fabege har tecknat ett avtal med Stockholm Exergi som handlar om infångning av biogen koldioxid kallat bio-CCS (bio energy with  carbon capture and storage) och framtida köp av minusutsläpp. Avsiktsförklaringen är ett viktigt steg för att nå Fabeges klimatmål 2030. 

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  7. Bokslutskommuniké 2022

   Ökade hyresintäkter, förbättrat driftöverskott och positiv nettouthyrning under samtliga fyra kvartal 2022. Högre räntekostnader och negativa värdeförändringar i fastighetsportföljen under fjärde kvartalet innebar att resultatet före skatt minskade i jämförelse med föregående år.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  8. Fabege säljer bostadsbyggrätter i Huvudsta till JM

   Fabege säljer byggrätter till JM. Byggrätterna är belägna i stadsdelen Huvudsta i Solna och består av fyra bostadskvarter.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  9. JM flyttar sitt huvudkontor till Fabege och Haga Norra

   Fabege och JM har tecknat avtal om 6 526 kvm i kontorsprojektet Kvarter 1, fastigheten Ackordet 1. Avtalet är på 6 år med en årshyra om knappt 25 Mkr exklusive tillägg. Inflytt beräknas till tredje kvartalet 2024.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  10. Inbjudan till presentation av Fabeges bokslutskommuniké 2022

   Måndagen den 6 februari 2023 klockan 12:00 (CET) offentliggörs Fabeges bokslutskommuniké 2022. Investerare, analytiker, journalister och övriga intressenter inbjuds att delta vid en webbsändning och telefonkonferens klockan 14:00 (CET) samma dag.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
 2. 2022

  1. Fabege tecknar avtal om 3 700 kvm i Solna Business Park

   Fabege har tecknat tre hyresavtal omfattande 3 761 kvm i fastigheten Sliparen 2 i Solna Business Park. HSB hyr 2 601 kvm kontorsyta, Coor hyr 947 kvm konferensyta och Nordrest hyr 213 kvm caféyta. Samtliga avtal löper på 5 år och har beräknat tillträde under tredje kvartalet 2023.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  2. Moodys bekräftar Fabege Baa2 rating, outlook ändrad till negativ

   Moodys har mot bakgrund av de stigande marknadsräntorna och risken för att räntetäckningsgraden försämras beslutat att ändra outlook från stabil till negativ.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  3. Fabege tar hållbarhet till en ny nivå genom att bygga hus av hus

   Hållbarhetshuset, den första pilotbyggnaden inom ”Återhus - att bygga hus av hus”, står nu klar i de nya stadskvarteren Haga Norra i Arenastaden. Hållbarhetshuset består av ca 70 procent återbrukat material och är banbrytande i sitt slag. Lärdomarna från projektet gör att Fabege kan skala upp återbruket inom projektverksamheten och bidra med ny kunskap inom fastighetsbranschen.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  4. Delårsrapport jan-sep 2022

   Perioden uppvisade positiv nettouthyrning och värdeökningar i fastighetsportföljen. I identiskt bestånd ökade intäkterna med cirka 5 procent.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  5. Fabege ökar i GRESB

   GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) rankar årligen fastighetssektorn ur ett hållbarhetsperspektiv. I årets utvärdering ökade Fabege till 94 poäng av 100, vilket innebär att bolaget rankas högst inom sektorn kontor bland börsnoterade fastighetsbolag i norra Europa. Medelbetyg i undersökning var 73 poäng.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  6. Inbjudan till presentation av Fabeges delårsrapport jan-sep 2022

   Torsdagen den 20 oktober 2022 klockan 07:30 (CET) offentliggörs Fabeges delårsrapport januari-september 2022. Investerare, analytiker, journalister och övriga intressenter inbjuds att delta vid en webbsändning och telefonkonferens klockan 09:00 (CET) samma dag.  

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  7. Fabeges valberedning inför årsstämman 2023

   Valberedningen kommer utgöras av följande ledamöter:

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  8. Fabege och NIB i 10-årigt avtal

   Nordiska Investeringsbanken (NIB) och Fabege har avtalat om ett 10-årigt lån om 432,5 Mkr för finansiering av Skandinaviens första noll-energi hotell i Arenastaden, Solna.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  9. Över 80% reser klimatsmart till och från Arenastaden

   En ny omfattande resvaneundersökning visar att en övervägande majoritet av medarbetarna i Arenastaden reser utsläppseffektivt till stadsdelen genom kollektivtrafik, cykel, promenad, laddbar bil, moped eller elsparkcykel. Andelen laddbara bilar har ökat med 22% sedan mätningen 2019. Trots dessa höga siffror finns en ambition hos både företag och medarbetare i Arenastaden att ytterligare öka andelen hållbart resande.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  10. Fabege fortsätter återköp av egna aktier

   Fabege AB (publ) fortsätter idag återköpsprogram i enlighet med beslut av årsstämman den 29 mars 2022. Årsstämman gav styrelsen bemyndigande att längst intill nästa årsstämma förvärva egna aktier. Förvärv får ske av högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier.

   Läs mer Ladda ner (PDF)