Pressmeddelanden - Fabege

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Pressmeddelanden

Här finner du Fabeges pressmeddelanden. Regulatoriska pressmeddelanden från och med juli 2016 finns under fliken Corporate pressmeddelanden, kategori "Regulatorisk information". 

Kategorier

 1. 2019

  1. Fabege erhåller topplacering i global hållbarhetsranking

   GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) rankar årligen fastighetssektorn ur ett hållbarhetsperspektiv. I årets utvärdering ökade Fabege med 8 poäng och rankas nu högst i kategorin kontor norra Europa.

   Läs mer
  2. Delårsrapport januari – juni 2019

   Ökade hyresintäkter, förbättrat förvaltningsresultat och fortsatt värdetillväxt

   Läs mer
  3. Fabege förvärvar ytterligare en utvecklingsfastighet i Flemingsberg

   Fabege har förvärvat del av fastigheten Generatorn 2 från Skanska för 60 Mkr.

   Läs mer
  4. Fabege breddar plattformen för grön finansiering

   Fabege etablerar ett nytt ramverk för grön finansiering. Ramverket syftar till att etablera en standard för grön finansiering som kan användas i flera av Fabeges olika finansieringskällor. Cicero har utfärdat en second opinion på det gröna ramverket.

   Läs mer
  5. Förändring av företagsledningens innehav av aktier i Fabege AB

   Fabeges ledning har tillsammans via en delägd aktiesparklubb ett gemensamt aktieinnehav i Fabege AB. Aktiesparklubben äger totalt 234 200 aktier. I enlighet med aktieklubbens stadgar har delägarskapet nu upplösts och aktierna avyttrats.

   Läs mer
  6. Fabege säljer Pelaren 1 i Söderstaden till KPA Pension

   Försäljningen är i linje med Fabeges övergripande strategi att avyttra fullt utvecklade fastigheter och skapa nya värden genom att fortsätta utveckla byggrätter i attraktiva tillväxtområden i Stockholm. Fastighetsförsäljningen görs genom bolagsförsäljning med ett underliggande fastighetsvärde om 1 608 Mkr.

   Läs mer
  7. Ett av världens största kommunikationsnätverk flyttar till Luma i Hammarby Sjöstad och Fabege

   Publicis Groupe, ett av världens största nätverk för media och kommunikation tecknar nu avtal med Fabege om nytt kontor i Luma. Avtalet är på 6 år och avser 2 900 kvm med en årshyra om 10,7 Mkr.

   Läs mer
  8. Fabeges Vice Vd övergår till konsult

   Fabeges Vice VD, Klaus Hansen Vikström, lämnar sin anställning i Fabege för en konsultroll från och med maj 2019. Detta ett steg i att bädda för en fortsatt friare roll. Det innebär att han kommer att minska sitt direkta engagemang i Fabege.

   Läs mer
  9. Fabege överträffar den svenska energiöverenskommelsen

   Sveriges långsiktiga inriktning för svensk energipolitik,  Energiöverenskommelsen, fastställer ett mål på 50 procent effektivare energianvändning 2030 jämfört med 2005. Fabege uppnådde en faktisk sänkning av energianvändningen för hela förvaltningsbeståndet om 49 procent redan 2018 och fortsätter nu effektiviserings-arbetet ytterligare.

   Läs mer
  10. Arenastaden går i bräschen för hållbart resande

   Forskning visar att samhället bör halvera utsläppen av växthusgaser var tionde år. Det motsvarar en minskning av utsläpp på minst 7 procent per år om världen ska klara 1,5-gradersmålet som beslöts vid klimatmötet i Paris 2015.  För att påvisa genomförbarheten av detta har Fabege beslutat att fortsätta driva utvecklingen mot hållbart resandet till och från Arenastaden.

   Läs mer
  11. Delårsrapport januari – mars 2019

   Ökade hyresintäkter och ett starkt förvaltningsresultat

   Läs mer
  12. Beslut fattade vid Fabeges årsstämma den 2 april 2019

   Vid Fabege AB:s årsstämma den 2 april 2019 fastställde stämman styrelsens förslag till utdelning för år 2018 med 2:65 kr per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning beslöts vara den 4 april 2019. Utdelningen beräknas utsändas av Euroclear Sweden AB den 9 april 2019.

   Läs mer
  13. Ny vd och koncernchef i Fabege

   Styrelsen för Fabege har utsett Stefan Dahlbo till ny VD och koncernchef. Han är idag VD och koncernchef för det noterade investeringsbolaget Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB och har en lång och gedigen erfarenhet både som VD och styrelseledamot i såväl noterade som onoterade bolag. Till dessa tidigare styrelseuppdrag hör till exempel Fabege, Wihlborgs och Klövern. Stefan Dahlbo tillträder sin nya roll så snart som möjligt.

   Läs mer
  14. Närproducerad energi i Haga Norra!

   I den nya levande stadsdelen Haga Norra kommer vi producera vår egen värme och kyla. Först ut är Bilia med 43 stycken brunnar för geoenergi på ett djup av 330 meter. När stadsdelen sedan står klar 2027 kommer cirka 160 stycken georör försörja hela stadsdelens kontor, bostäder och handel med klimatsmart energi.

   Läs mer
  15. Revidering av valberednings förslag till Fabeges årsstämma 2019

   Inför årsstämman i Fabege AB (publ) den 2 april 2019 reviderar härmed valberedningen sitt förslag angående styrelse.

   Läs mer
  16. Pär Nuder avböjer omval till Fabeges styrelse

   Pär Nuder har meddelat valberedningen i Fabege att han inte står till förfogande för omval vid bolagets årsstämma den 2 april.

   Läs mer
  17. Fabege och SEI i ny satsning för FN:s globala mål

   Nu går startskottet som ska inspirera och utmana fastighetsbranschen till en än mer hållbar samhällsomvandling. Stockholm Environment Institute, som är ett internationellt och oberoende forsknings- och policyinstitut, startar nu tillsammans med Fabege ett spännande samarbete för att bidra till att skapa en hållbar och samhällsnyttig, stads- och regionutveckling i Stockholm till år 2050, i linje med FN:s globala mål under Agenda 2030.

   Läs mer
  18. Kallelse till årsstämma i Fabege AB (publ)

   Aktieägarna i Fabege AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 2 april 2019 klockan 15.00; Filmstaden Scandinavia, Mall of Scandinavia, Salong 2, Råsta Strandväg 19A Solna. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 14.15.

   Läs mer
  19. Fabege publicerar årsredovisningen för 2018

   2018 var ett mycket framgångsrikt år med hög färdigställandegrad och stora inflyttningar. Det gör oss till en av de största kontorsutvecklarna i Sverige. Vi fortsatte att utveckla vårt hållbarhetsarbete och nu är 82 procent av fastighetsbeståndet miljöcertifierat samt all större nyproduktion.

   Läs mer
  20. Valberedningens förslag till styrelse och ordförande i Fabege AB (publ)

   Inför årsstämman i Fabege AB (publ) den 2 april 2019 offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter. 

   Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för inspiration och tips.