Populära sökningar

Framtidens kontor & trender

Anna-Lena Carlstedt jobbar med framtidens kontor, trender & utveckling av attraktiva arbetsplatser, här berättar hon i korthet kring några av de frågor som är viktiga och ofta diskuteras.


AKTIVITETSBASERAT


MOBILT


HÅLLBART

Morgondagens arbetsplats - vilka trender förväntar vi oss? 

Mobila och smarta tekniken som gör att vi inte längre är bundna till en plats, vi hittar nya och mer effektiva arbetssätt.

Agila organisationer, företag letar i dag för fullt efter sätt att hålla både organisationen och medarbetarna lättrörliga och alerta.

Hållbar utveckling, att arbetsgivare behöver skapa hållbara arbetsplatser efterfrågas både av medarbetare och i FN:s hållbarhetsmål.

Förstå nya generationer, unga medarbetare har nya sätt att se på arbetet, att förstå det ger en inblick i hur arbetsplatser kommer att se ut i framtiden.

Aktivitetsbaserat, vad är detta egentligen?

Tidigare har vi planerat våra kontor med tre typmiljöer; den individuella arbetsplatsen, konferensrummet och pentryt. Vi kan dock konstatera att de flesta kontor idag inte är optimalt nyttjade.

Mer än 50 procent av alla kontorsarbetsplatser står tomma vilket gör att kontoret ofta upplevs som öde. Ett aktivitetsbaserat kontor innebär att man utformar arbetsplatsen för flera olika aktiviteter, några exempel på aktiviteter är att prata i telefon, sitta i möten, koncentrationsarbeten eller jobba i projekt.

När man utformar kontoret lägger man större vikt vid kunskaps- och kompetensöverföring än tidigare. I ett aktivitetsbaserat kontor har man inte några fasta platser däremot har många hemvister vilket innebär att man sitter i den grupp som man tillhör.

Digitalisering och teknikutveckling, hur påverkar det oss?

När vi nu kan jobba var som helst, behöver vi då ett kontor?

Dagens teknik gör det möjligt att jobba överallt. Människor har dock behov av att dela erfarenheter med kollegor och att känna en gemenskap. Det är viktigt att skapa ett trivsamt kontor, man ska ju vakna på morgonen och känna att man vill gå till det trevliga kontoret, då har man lyckats. Jag tror inte att kontoret kommer att försvinna, vi samarbetar mer och mer idag, vi behöver bygga varumärke och kultur. Ett attraktivt kontor är också viktigt för att kunna rekrytera och behålla de bästa medarbetarna.

Fokus på medarbetarnas hälsa, varför då?

God hälsa och välbefinnande är en förutsättning för anställdas kreativitet och produktivitet och därmed en viktig indikator för företagets framgång. Sjukskrivningar innebär ökade kostnader för både företag och samhälle i stort och medför ett lidande för den enskilda.

God arbetsmiljö och ett högt engagemang i företaget bidrar till god hälsa hos de anställda. Idag finns det också olika hälsocertifieringar på kontor som tar hänsyn till bland annat luft, ljud, ljus, vatten, rörelse och sinnet. Enligt siffror från Arbetsmiljöverket presterar en medarbetare med arbetsplatsproblem i snitt 38 procent sämre än om situationen varit omvänd.

Vill du veta mer?

Anna-Lena Carlstedt
Affärsutvecklare
+46 70 399 87 42


Kontaktkort
Ändrad 24 februari 2021