Populära sökningar

Årsstämma 2024

Fabeges årsstämma 2024 hölls tisdagen den 9 april 2024 klockan 15.00 på Filmstaden Scandinavia, Westfield Mall of Scandinavia Solna.

Beslut fattade vid årsstämma 2024

VD:s anförande (pdf)

Protokoll från årsstämma 2024 (pdf)

Övriga dokument
  

Öpnna kallelsen till årsstämma 2024 > 

Ladda ner dagordningen med samtliga bilagor > 

Har du en fråga?

Åsa Bergström
Vice VD samt ekonomi- och finanschef
+46 8 555 148 29


Kontaktkort
Ändrad 11 april 2024

Läs även

Tidigare årsstämmor

Årsstämman är Fabeges högsta beslutande organ. Här hittar du information om Fabeges tidigare årsstämmor.

Läs mer

Fabeges bolagsstämma

Fabeges högsta beslutande organ är den ordinarie bolagsstämman (årsstämman), vilken hålls under första halvåret efter avslutningen av varje räkenskapsår.

Läs mer

Valberedning

Valberedningen är bolagsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor.

Läs mer