Populära sökningar

Årsstämma 2024

Årsstämma 2024 kommer att hållas tisdagen den 9 april 2024 i Filmstaden Scandinavia, Westfield Mall of Scandinavia, Arenastaden.

Fabeges valberedning inför årsstämman 2024

Valberedningen kommer utgöras av följande ledamöter:

  • Göran Hellström, ordförande och representant för Backahill AB.
  • Haavard Rønning, representant för Geveran.
  • Johannes Wingborg, representant för Länsförsäkringar fondförvaltning.
  • Katarina Hammar, representant för Nordea fonder.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta:

  • via e-post till ir@fabege.se eller
  • brev till Fabege AB, Valberedningen, Box 730, 169 27 Solna.

Läs mer om valberedningen 

Har du en fråga?

Peter Kangert
IR-ansvarig
+46 8 555 148 40


Kontaktkort
Publicerad 9 januari 2024

Läs även

Tidigare årsstämmor

Årsstämman är Fabeges högsta beslutande organ. Här hittar du information om Fabeges tidigare årsstämmor.

Läs mer

Fabeges bolagsstämma

Fabeges högsta beslutande organ är den ordinarie bolagsstämman (årsstämman), vilken hålls under första halvåret efter avslutningen av varje räkenskapsår.

Läs mer

Valberedning

Valberedningen är bolagsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor.

Läs mer