Populära sökningar

Intervju med Anna-Lena Carlstedt

Anna-Lena, du som träffar många kunder som befinner sig i ett tidigt skede i utvecklingen av framtidens kontor, vad är det viktigaste i det arbetet?

Det viktigaste just nu för att vi ska kunna hjälpa befintliga och potentiella nya kunder in i framtiden är att förstå dem. Att inse vilka frågor som står högst på agendan så att vi kan hjälpa dem att komma vidare och våga ta steget framåt. Och att inspirera och möjliggöra för nya tider och arbetssätt. Detta i en tid när det fortfarande finns många frågetecken, samtidigt som företagen vill och behöver agera.

Anna-Lena Carlstedt, affärsutveckling uthyrning på Fabege‚Äč

Vilka saker har förändrats i dialogen med kund?

Den stora skillnaden är att vi jobbar ännu mer med att stötta, hjälpa och inte minst inspirera både befintliga och potentiella kunder att hitta rätt väg framåt för dem när det gäller kontoret, sammanhanget och arbetssättet. Att inspirera dem till att se möjligheterna. Det är färre färdiga kravspecar från kunden och det tror vi är bra. Ett tidigt samarbete mellan kund, fastighetsägare och TR leder till ett bättre slutresultat och det hjälper oss på Fabege att bli ännu mer kundorienterade och att ligga i framkant.

Vad är extra viktigt för att kunna tillgodose kundens behov?

En viktig fördel är att vi på Fabege utvecklar områden och våra projekt tillsammans med våra kunder; att vi inte säljer in färdiga projekt utan utformar projekten och affären tillsammans med kunden. Detta ger många fler valmöjligheter för kunden att sätta sin prägel både utifrån affärsstrategi, kultur och nya arbetssätt – ingenting är omöjligt.

En annan sak som är extra viktigt just nu, är att tillgodose kundens behov av flexibilitet. I en tid av förändring är det viktigt att inte behöva forcera fram en given mall. Vi kan lägga en plan, men det måste vara en preliminär plan så att vi kan ställa om igen, inte minst när det gäller pandemins effekter på vårt beteende och behov där ingen sitter på facit utan vi måste provtrycka vissa saker. Det är också så vi stödjer kunden till att våga fatta beslut och testa nya vägar; att vi är långsiktiga ägare och flexibla så att vi kan hjälpa dem när behoven ändras igen, i alltifrån avtalslängd till helt nya kontorslösningar.

Visionsbild

Kontor i Haga Norra – här ges möjlighet att som kund sätta sin prägel på både kontoret och området i ett tidigt skede.

Tillbaka till Fabeges arbete med framtidens kontor. Vilka frågor definierar Fabege som extra viktiga och vad är era fokusområden just nu?

Vi har definierat några viktiga drivkrafter på marknaden, för att snabbare och med större precision utveckla vår verksamhet på ett sätt som motsvarar kundernas behov. Trenderna och hur Fabege vill möta dem sträcker sig bortom pandemin, men utgör oavsett fokusområden just nu. Dessa är:

  1. Den digitala transformationen.
  2. Värderingar, välmående och hållbarhet.
  3. Behov av flexibilitet, enkelhet och service.
  4. Framtidens kontor som kommer se annorlunda ut för att möta nya beteenden och behov.

Men det unika är inte trenderna där säkerligen många jobbar med liknande frågor, utan vad dessa trender får för implikationer för Fabeges erbjudande, våra områden och kunder; det vill säga vilka konkreta saker som arbetet mynnar ut i. Här vill vi återigen betona att vi inte jobbar på att landa i ett färdigt facit, utan att hela tiden fortsätta utveckla oss för att möta behoven hos våra kunder. Samtidigt som vi värnar om styrkorna i vår affärsstrategi och våra värderingar som sträcker sig långt bortom pandemin. Hur vi levererar; affärsmässigt, snabbfotat och kundnära, är lika viktigt som vad vi levererar.

Vilka kunder kommer utveckla och använda sina kontor på bästa sätt i framtiden tror du?

De kunder som ser kontorets utveckling ur ett helhetsperspektiv så att det stärker medarbetaren och affären på flera sätt, så att kontoret blir en katalysator för hela bolaget in i framtiden. Och de företagen som sätter medarbetaren i fokus. Det är inget nytt, men ändå viktigare än någonsin.

Det sker otrolig mycket spännande i vår bransch just nu och samarbetet är viktigare än någonsin, med kunder och även med TR. Om man vill ha en djupare presentation eller dialog med oss på Fabege kring framtidens kontor, så får man gärna kontakta mig eller någon av oss uthyrare för ett möte.

 

Toppbild: Visionsbild innovationsprojektet Parkhuset i Solna Business Park.

Behöver du hjälp?

Andreas Tangen
Uthyrning Förvaltning
+46 73 678 79 32


Kontaktkort
Anna-Lena Carlstedt
Affärsutvecklare
+46 70 399 87 42


Kontaktkort
Annika Eriksson
Affärsutveckling och Uthyrning Projekt
+46 70 205 16 64


Kontaktkort
Johanna Andersson
Uthyrningschef Förvaltning
+46 70 819 81 34


Kontaktkort
John Svanström
Uthyrare
+46 70 452 96 21


Kontaktkort
Karl Henrik Lenneryd
Uthyrare Projekt
+46 76 894 45 25


Kontaktkort
Keli Sinani
Uthyrare
+46 76 148 65 96


Kontaktkort
Krister Lööw
Uthyrare
+46 70 832 16 29


Kontaktkort
Lennart Öberg
Uthyrare Projekt
+46 70 678 01 89


Kontaktkort
Linus Tillander
Uthyrare
+46 70 422 73 04


Kontaktkort
Sofia Ranji
Uthyrningschef projekt
+46 73 387 18 73


Kontaktkort
Maria Åkesson
Uthyrningskoordinator
+46 8 555 148 94


Kontaktkort
Ändrad 7 maj 2024