Populära sökningar

Schysst Sjöstad 2019

Samma dag som den globala klimatstrejken arrangerades världen över organiserade Fabege och Städa Sverige för sjätte året i rad Schysst Sjöstad där cirka 340 elever från tre skolor i området plockade skräp i Hammarby Sjöstad. Målet med Schysst Sjöstad är att öka medvetenheten om hållbarhetsfrågor och att skapa ett engagemang och ansvarskänsla för närmiljön.

- Vår tanke med att ungdomar plockar skräp i sin vardagsmiljö är att öka förståelse och skapa långsiktig miljömedvetenhet genom att städa i ett område som berör, säger Mats Wesslén VD på Städa Sverige.

Under de första fem årens arrangemang av Schysst Sjöstad samlades det in otroliga 6,5 ton skräp. Ett extra fokus i år var att lyfta fram hur mycket cigarettfimpar det finns på våra gator. Några grupper av elever plockade därför endast cigarettfimpar som sedan lades i ett stort rör som barnen innan de började plocka skräp och fimpar fick gissa hur fullt det skulle bli när de var klara. Cigarettfimpar innehåller mycket miljöfarliga gifter och tungmetaller och det är därför viktigt att få bort dem från naturen. En tanke med att samla alla cigarettfimpar på ett och samma ställe var att visa på hur stort problemet med fimpar i naturen faktiskt är.

 

Schysst Sjöstad

 

Skräpiga miljöer skapar otrygghet

Förutom att nedskräpning är farligt för naturen och djuren så finns det även ett dokumen­terat samband mellan skräpiga miljöer, otrygghet och kriminalitet. Genom att skolungdomar deltar och städar upp i sin närmiljö skapas insikter som följer med genom livet. Att det dessutom är roligt att göra en insats och städa tillsammans samt att tjäna en slant till klasskassan ses som en extra bonus. Vi på Fabege ser att Schysst Sjöstad är ett viktigt projekt att stödja och gav i år varje skola som deltog en ersättning på 25 000 kronor att fördela på de klasser som var med.

En hel dag om hållbarhet

Nytt för i år var att vi på Fabege arrangerade en hållbarhetsdag i Hammarby Sjöstad i anslutning till Schysst Sjöstad.

- Hållbarhetsdagen är en förlängning av Schysst Sjöstad som arrangerats i sex år och ska ytterligare tydliggöra hur angeläget vi på Fabege tycker att hållbarhetsfrågan är, säger Per Tyrén, Marknadsområdeschef i Hammarby Sjöstad.

Dagen inleddes med ett frukostseminarium på vårt WAW-kontor i Luma där våra kunder bland annat fick höra om elbilens framtid och status för tunnelbanan till området. Stockholms Stadsmissions insamlingschef Adrienne Collin var där och berättade om återbruk och socialt ansvarstagande och Linnea Grahn, projektledare Städa Sverige, informerar om projektet Schysst Sjöstad och hur de når ut till ungdomar i hållbarhetsfrågor. Under dagen arrangerade vi även tillsammans med Stockholms Stadsmission en klädinsamling vid Luma.

- Vi har skapat en strategi för hållbarhet och ser det som en naturlig del av vår affärsmodell. Därför är det extra roligt att under en heldag få fokusera på initiativ och aktiviteter som direkt gör skillnad för närmiljön i Hammarby Sjöstad, säger Mia Häggström, Hållbarhetschef Fabege.

Exempel på våra insatser i hållbarhetsarbetet i Hammarby Sjöstad är bikupor på våra tak, att vi skapat en fisktrappa för att främja öringens överlevnad och vi har installerat laddstationer för elbilar. Dessutom går samtliga Fabeges servicebilar på 100% grön el.

Barn som städar

Visste du att det tar…

  • 450-1000 år för en PET-flaska att brytas ner i naturen.
  • 200-500 år för naturen att bryta ner en aluminiumburk.
  • 3-100 år för en cigarettfimp att brytas ner i naturen.
  • 1 miljon år för naturen att bryta ner glas.

Så släng inte skräp och fimpar i naturen utan släng det i papperskorgen. Sortera och återvinn det som kan återvinnas. Varje liten insats är mycket värd. Ingen kan göra allt men alla kan göra något.  

 

 


Fisktrappan i Hammarby Sjöstad.


Honung gjord av honungen från bina på Lumas tak.


Klädinsamling i samarbete med Stadsmissionen.

Skapad: 20 september 2019

Läs även

Fabege erbjuder kontorslokaler på bästa läge i Arenastaden efter omförhandling med Telia

Omförhandlingen med Telia innebär en minskning av förhyrd kontorsyta till knappt 25 000 kvm och att byggnaden öppnas upp...
Läs mer

Fabege välkomnar S:ta Birgitta Folkhögskola och Caritas till Älvsjö

I januari 2025 flyttar S:ta Birgitta Folkhögskola och hjälp- och biståndsorganisationen Caritas till fastigheten Kabelve...
Läs mer