Populära sökningar

Praktisk information om stambytet och evakueringen i kvarteret Oxen Mindre 38

Då det snart är 40 år sedan huset på Malmskillnadsgatan 47, 47A och 47B byggdes har el-, vatten-, avloppstammar samt tätskikt nu uppnått sin tekniska livslängd.

Rören börjar helt enkelt gå sönder och tätskikten står inte längre emot vatten. Kök och badrum behöver totalrenoveras för att säkerställa funktion och förebygga vattenskador. I samband med detta kommer även ytskikt, snickerier och golv mm att renoveras.

På den här sidan har vi samlat praktisk information om stambytet och evakueringen.

Virtuell visningslägenhet - så här kommer det att se ut efter stambytet

Klicka på bilden nedan för att öppna den virtuella rundturen. Titta runt i rummet genom att ta tag i bilden och dra åt höger eller vänster. Vandra runt mellan de olika rummen i lägenheten genom att klicka på de blå prickarna.

Vanliga frågor och svar

Hur mycket högre blir min hyra?

Vi vet inte vad hyran blir. Hyran fastställs normalt efter det att arbetena är färdiga. Hyrorna i fastigheten ligger också på lite olika nivåer beroende på tidigare renoveringar och kommer att likriktas.

Hur bestäms hyrorna?

Hyrorna sätts utifrån lägenheternas standard utan att dagens hyra vägs in.
Underhållet är omsorgsfullt avvägt för att åtgärda åldersproblem och upprätthålla bra funktionella lägenheter av modern standard. Hyran kommer att bestämmas utifrån vad hyran är i befintliga jämförbara hus.
Den fastställs i en överenskommelse mellan Hyresgästföreningen och organisationen Fastighetsägarna.

Jag har hört att det kan bli nybyggnadshyror?

Nej, det stämmer inte. Vid nybyggnation har fastighetsägaren större möjligheter att själv bestämma hyran. Det gäller inte alls vid den här typen av renoveringar utan hyran förhandlas med Hyresgästföreningen med utgångspunkt i jämförbara lägenheters hyra.

Jag vill inte skriva på innan jag vet vad hyran blir.

Du godkänner bara åtgärderna i sig. Hyresgästföreningen är din part som bevakar dina intressen vad det gäller hyran efter renoveringen. Den förhandlingen är normalt inte klar förrän efter renoveringarna.

Vad händer om Ni inte får in alla godkännanden?

Vi hoppas att få in allas godkännanden då underhållsbehoven är stora. Det är det bästa för huset och Er hyresgäster då det är risk för omfattande vattenskador med stor olägenhet om vi inte gör åtgärderna så fort som möjligt. Vi vill ta vårt ansvar som fastighetsägare och ge Er bra, trygga och fungerande lägenheter.

Skulle vi bli tvungna att processa i hyresnämnden mot någon av Er hyresgäster kan det bara komma att påverka tidsramen och planeringen. Renoveringen kommer att bli av oavsett eftersom behovet är obestridligt. En eventuell process har heller ingen betydelse för vad hyresnivån blir.

Våra möjligheter att ordna bra planerade evakueringsformer är också väldigt gynnsamma just nu och vi har en bra entreprenör som har avsatt tid för oss.

Jag vill veta vart jag kommer att evakueras.

Med dagens hyresmarknad finns inte lediga lägenheter att välja mellan ens för oss som fastighetsägare. Vi har under lång tid samlat lägenheter i beståndet för att kunna ta hand om Ert hus. Det beror på hur många som väljer självevakuering. Ni kommer inte att kunna välja evakueringsform (om Ni inte själva ordnar evakueringsboende) utan de behovsfördelas av oss och kan bli mindre eller större än den lägenhet Ni har idag. Är Ni intresserade av permanentevakuering innebär det bara att Ni kan komma att få ett erbjudande som Ni inte behöver acceptera.

Hur går min flytt till?

Vi anlitar en flyttentreprenör som tillser att Ni får packmateriel samt flyttar era tillhörigheter till Er evakueringsbostad. De saker Ni inte vill ha med Er (eller har plats för) magasineras. Under magasineringstiden har Ni tyvärr ej tillgång till magasinet. Ert bohag är försäkrat enligt bestämmelserna i BOHAG 2010 - Allmänna flyttbestämmelser för konsument.

Har jag tillgång till exakt samma funktioner i min evakueringslägenhet?

Det korta svaret är att de antagligen kommer att skilja sig åt. Det kan till exempel vara en annan typ av internet, saknas anslutning för diskmaskin eller andra skillnader. Det skiljer sig från lägenhet till lägenhet och evakueringslägenheten är endast en tillfällig lösning för Er och kommer därmed inte att anpassas för evakueringstiden. Skulle däremot någonting gå sönder/vara trasigt i lägenheten får Ni felanmäla detta på vanligt sätt.

Vad händer med mina abonnemang under evakueringstiden?

Fastighetsägaren har inga möjligheter att flytta Era abonnemang för till exempel el, TV, Internet mm under evakueringstiden så det måste Ni själva göra så fort Ni fått uppgifter om er evakueringsbostad och när tillträdet kommer att ske. Det är också viktigt att Ni anmäler om adressändring. Fastighetsägaren står inte för eventuella merkostnader för ovanstående.

Är det säkert att jag får flytta tillbaka?

Självklart, syftet med stambytet är att renovera din lägenhet så att du ska kunna fortsätta bo där problemfritt i många år framöver.

Kontakta oss

Frågor om stambytet mejlas vänligen till stambyte@fabege.se med rubriken ”Stambyte Oxen Mindre 38” så återkommer vi skyndsamt till er.

 

Ändrad 11 februari 2022