Populära sökningar

Parkhuset

Innovationsprojektet med halverad klimatpåverkan

Innovationsprojektet med halverad klimatpåverkan

I ett traditionellt nybyggnadsprojekt släpps det idag ut ca 450 kg CO2/kvm. Nu påbörjar Fabege projekteringen av Parkhuset i Solna Business Park som förväntas uppnå ett utsläpp på 225 CO2/kvm – en halverad klimatpåverkan i jämförelse med ett traditionellt nybyggnadsprojekt.

För att uppnå en halverad klimatpåverkan kommer bl a byggdelar från ett rivningsprojekt i Solna Business Park att återbrukas. Tillsammans med RISE, NCC och Codesign har en utredning gjorts för att säkerställa att delar från betongstommen kan återbrukas i nybyggnationen av Parkhuset. Ett preliminärt resultat av utredningen visar att ca 1 300 kvm håldäckselement och 28 kvm TT kassetter skulle kunna återbrukas. Dessutom byggs Parkhuset med trästomme och träfasad samt klimatsmarta materialval genom hela projektet. På så sätt kan vi sänka utsläppen till 225 CO2/kvm.

- Vi har precis färdigställt Skandinaviens första nollenergi-hotell – nu höjer vi ribban ytterligare med ett av Sveriges mest intressanta nybyggnadsprojekt. Vi är ödmjuka inför det arbete som ligger framför oss och branschen som helhet, men ser samtidigt på omställningen mot ett långsiktigt hållbart och lönsamt näringsliv som en stor möjlighet, säger Stefan Dahlbo, vd på Fabege.

Innovation ur tre perspektiv

Med fokus på innovation ur tre perspektiv

Solna Business Park är en stadsdel i förändring. Här kommer det hända mycket, både i det lilla och i det stora. Med Parkhuset fokuserar vi på innovation ur tre perspektiv: hållbarhet, nya arbetssätt och människan i centrum. Det blir en plats för den stora omställningen: arbetssätt, kontorets roll, klimatpåverkan och trivsel. 

Om huset:

  • Nybyggda toppmoderna kontor av högsta klass
  • Fantastiska takterrasser i bra solläge
  • Park och grönska i direkt anslutning
  • Ljusgård med mycket ljusinsläpp
  • Stora entréer
  • Garage, cykelgarage och café i huset

Parkhuset entré

Visionsbild

Pilotprojekt i dubbel bemärkelse

Parkhuset blir pilotprojekt i dubbel bemärkelse – både som första projekt att projekteras i Solna Business Parks kommande omvandling, men även som första projekt ut i forskningsprojektet ”Återhus – att bygga hus av hus”. Återhus möjliggör återbruk av tunga byggnadsdelar i en branschövergripande övergång till cirkulär ekonomi, och fokuserar på stomdelar och fasad av betong och stål för återbruk inom ny- och ombyggnation. Projektet består av 13 samverkanspartners och utförs med stöd från Vinnova.

- Vi har satt höga hållbarhetsmål på Fabege om att nå ett halverat klimatavtryck till 2030. När vi nu tillsammans med Återhus får en chans att testa att uppnå en halverad klimatpåverkan för ett nybyggnadsprojekt redan idag så ser vi ingen anledning att vänta. Vi vill inte bara utmana oss själva utan hela branschen, och vi hoppas att vi med Parkhuset även kan inspirera andra att tänka utanför boxen, säger Erik Dahlström, Chef för nyproduktion och ansvarig för Återhus på Fabege.

Parkhuset

Visionsbild

Parkhuset park

Har du en fråga?

Karl Henrik Lenneryd
Uthyrare Projekt
+46 76 894 45 25


Kontaktkort
Sofia Ranji
Uthyrningschef projekt
+46 73 387 18 73


Kontaktkort