Fabeges bolagsstyrningsrapport - Fabege

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Bolagsstyrningsrapport

Fabeges bolagsstyrning syftar till uthålligt värdeskapande för aktieägarna genom god riskkontroll och en sund företagskultur.

Svensk kod för bolagsstyrning

Fabege är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Till grund för bolagsstyrning ligger bolagsordningen, aktiebolagslagen samt andra tillämpliga lagar och regelverk.

Fabege tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) vars övergripande syfte är att bidra till förbättrad styrning av svenska bolag. Koden bygger på principen följ eller förklara.

Rapport om intern kontroll

Rapport om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen finns inkluderad i rapporten om bolagsstyrning.

Bolagsstyrningsrapporter

Ändrad 7 mars 2021

Läs även

Årsstämmans arbetsuppgifter

Fabeges högsta beslutande organ är årsstämman där aktieägarna utövar sin rätt att besluta i bolagets angelägenheter.

Läs mer

Hållbarhet

Varje dag bidrar vår organisation, i stort och smått, till att Stockholmsregionen blir en mer hållbar plats. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete.

Läs mer