Populära sökningar

2015

Kategorier

 1. 2015

  1. Fabege och Peab delar upp ägandet i Råsunda

   Via delägda Visio äger Fabege och Peab tillsammans byggrätterna på Råsundatomten. Den ursprungliga fastigheten omfattade cirka 16 tkvm befintliga kontorsbyggnader, cirka 19 tkvm kommersiella byggrätter och cirka 70 tkvm bostadsbyggrätter.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  2. Solna Business Park går med i Citylab Action

   Citylab Action är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserat av Sweden Green Building Council (SGBC). Engagemanget innebär att Fabege kommer att upprätta ett hållbarhetsprogram, handlingsplaner, mål och åtgärder för att metodiskt utveckla Solna Business Park i en hållbar riktning.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  3. Fabege vässar målsättningarna

   Fabege har beslutat att sänka målet för belåningsgrad och samtidigt öka målet för överskottsgrad.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  4. Flaggningsmeddelande

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  5. Fabege fortsätter finansiera sig grönt

   Fabege har igår gjort sin första gröna emission inom ramen för det nyligen etablerade gröna ramverket inom Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (Nya SFF).

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  6. Högre vinst för Fabege

   Resultat efter skatt för årets första nio månader uppgick till 2 054 Mkr (828), motsvarande 12:42 kr per aktie (5:01). Hyresintäkterna minskade till 1 493 Mkr (1 565) till följd av ett mindre fastighetsbestånd i jämförelse med föregående år. I identiskt bestånd ökade intäkterna med cirka 4 procent. Investeringar, stigande marknadshyror och lägre avkastningskrav på marknaden bidrog till en hög överskottsgrad och stark värdetillväxt i fastighetsportföljen.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  7. Delårsrapport Januari – September 2015

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  8. Fabege säkrar kontrakt med EVRY i Solna Business Park

   EVRY väljer att förnya sitt kontrakt med Fabege i fastigheten Sliparen 2 och har tecknat ett 12-årigt avtal om cirka 12 000 kvm. Det innebär att verksamheten blir kvar på samma adress som tidigare men att det svenska huvudkontoret byggs om för att matcha nya behov och krav på ett mer flexibelt arbetssätt.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  9. Fabege utsedd till ”Årets Cero utmanare”

   Climate and Economic Research in Organizations (CERO) är ett koncept utvecklat för att hjälpa organisationer att hitta ekonomiskt hållbara strategier att nå uppsatta klimatmål för resor. Medarbetarnas resebeteende och acceptans för alternativa åtgärder analyseras och modelleras explicit för att nå maximalt stöd i organisationen. Modellen är utvecklad i en doktorsavhandling vid KTH och tillämpas idag av flera stora företag och offentliga aktörer.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  10. Grönt ramverk för Nya SFF’s MTN program

   Läs mer Ladda ner (PDF)