Populära sökningar

2015

Kategorier

 1. 2015

  1. Fabege och Peab delar upp ägandet i Råsunda

   Via delägda Visio äger Fabege och Peab tillsammans byggrätterna på Råsundatomten. Den ursprungliga fastigheten omfattade cirka 16 tkvm befintliga kontorsbyggnader, cirka 19 tkvm kommersiella byggrätter och cirka 70 tkvm bostadsbyggrätter.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  2. Solna Business Park går med i Citylab Action

   Citylab Action är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserat av Sweden Green Building Council (SGBC). Engagemanget innebär att Fabege kommer att upprätta ett hållbarhetsprogram, handlingsplaner, mål och åtgärder för att metodiskt utveckla Solna Business Park i en hållbar riktning.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  3. Fabege vässar målsättningarna

   Fabege har beslutat att sänka målet för belåningsgrad och samtidigt öka målet för överskottsgrad.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  4. Flaggningsmeddelande

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  5. Fabege fortsätter finansiera sig grönt

   Fabege har igår gjort sin första gröna emission inom ramen för det nyligen etablerade gröna ramverket inom Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (Nya SFF).

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  6. Högre vinst för Fabege

   Resultat efter skatt för årets första nio månader uppgick till 2 054 Mkr (828), motsvarande 12:42 kr per aktie (5:01). Hyresintäkterna minskade till 1 493 Mkr (1 565) till följd av ett mindre fastighetsbestånd i jämförelse med föregående år. I identiskt bestånd ökade intäkterna med cirka 4 procent. Investeringar, stigande marknadshyror och lägre avkastningskrav på marknaden bidrog till en hög överskottsgrad och stark värdetillväxt i fastighetsportföljen.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  7. Delårsrapport Januari – September 2015

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  8. Fabege säkrar kontrakt med EVRY i Solna Business Park

   EVRY väljer att förnya sitt kontrakt med Fabege i fastigheten Sliparen 2 och har tecknat ett 12-årigt avtal om cirka 12 000 kvm. Det innebär att verksamheten blir kvar på samma adress som tidigare men att det svenska huvudkontoret byggs om för att matcha nya behov och krav på ett mer flexibelt arbetssätt.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  9. Fabege utsedd till ”Årets Cero utmanare”

   Climate and Economic Research in Organizations (CERO) är ett koncept utvecklat för att hjälpa organisationer att hitta ekonomiskt hållbara strategier att nå uppsatta klimatmål för resor. Medarbetarnas resebeteende och acceptans för alternativa åtgärder analyseras och modelleras explicit för att nå maximalt stöd i organisationen. Modellen är utvecklad i en doktorsavhandling vid KTH och tillämpas idag av flera stora företag och offentliga aktörer.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  10. Grönt ramverk för Nya SFF’s MTN program

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  11. Grön finansiering från Europeiska Investeringsbanken

   Fabege tecknar en ny långfristig kredit avseende investeringar i miljöcertifierade fastighetsprojekt med Europeiska Investeringsbanken (EIB) Lånefaciliteten utgörs av en tioårig kredit om ett belopp i SEK motsvarande 100 MEuro. Finansieringen kommer att användas för investeringar i några av Fabeges större fastighetsutvecklingsprojekt i Arenastaden.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  12. Fabege förtidsinlöser utestående obligationslån

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  13. Fabeges valberedning inför årsstämman 2016

   Vid Fabeges årsstämma den 26 mars 2015 beslutades att valberedningen, som bland annat ska lämna förslag till styrelseledamöter, i första hand ska bestå av företrädare för de fyra största aktieägarna. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  14. Pontus Frithiof intar DN-skrapan

   Nu lanserar Pontus Frithiof ett nytt, unikt restaurang- och eventkoncept, Atelier 23 – en kreativ mötesplats med Stockholms mest enastående utsikt, på våning 23 i DN-skrapan. Atelier 23 är en ny typ av restaurangupplevelse, utan regelbundna öppettider med teman och samarbeten i fokus.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  15. Fabeges hållbarhetsarbete rankat högst i Europa inom sektorn kontor

   GRESB, som har till uppdrag att stärka och skydda aktieägarvärden genom att utvärdera och förbättra hållbarhetsarbetet inom den globala fastighetssektorn, har i sin årliga utvärdering rankat Fabege som ledare inom sektorn kontor för noterade fastighetsbolag i Europa.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  16. ICA tecknar nytt avtal med Fabege

   ICA Gruppen AB har tecknat ett nytt 12-årigt avtal om drygt 23 000 kvm exklusive garage i Arenastaden. Det totala hyresvärdet inklusive parkering uppgår till cirka 68 Mkr årligen. Kontoret kommer att byggas på fastigheten Signalen 3 och inflyttning sker under det tredje kvartalet 2018.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  17. Fabege nyrekryterar för fortsatt offensiv stadsdelsutveckling

   Kombinationen av en omfattande projektportfölj av byggrätter och höga ambitioner att utveckla framtidens mest hållbara och attraktiva stadsdelar gör att Fabege nu stärker organisationen inom både affärsutveckling och förvaltning. Nya krafter kommer att bidra till fortsatt utveckling, nya idéer och stärkt genomförandekraft i framväxten av nya stadsdelar.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  18. Rekordstarkt resultat under årets första sex månader

   Periodens resultat efter skatt ökade till 1 535 Mkr (563), motsvarande 9:28 kr per aktie (3:40). Överskottsgraden ökade till 72 procent (71), vilket är rekordhögt för att vara ett första halvår. Förvaltningsresultatet ökade med 16 procent och värdetillväxten i både förvaltningsportföljen och projektportföljen bidrog till det starka resultatet.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  19. Delårsrapport Januari – juni 2015

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  20. Telenor Sverige flyttar till nybyggt kontor i Råsunda

   Fabege och Telenor Sverige har tecknat ett 10-årigt avtal om 9 800 kvm kontor samt cykelförråd och garage till ett sammantaget hyresvärde på cirka 31 Mkr årligen. Avtalet innebär att startskottet går för Fabeges planerade utveckling av kontorsbyggrätter i Råsunda. Inflyttning beräknas ske under det andra halvåret 2018.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)