Populära sökningar

2016

Kategorier

 1. 2016

  1. Fabege förvärvar HagaHuset och utvecklar koncepthus i tiden

   HagaHuset förvärvas med syfte att utveckla ett Work-Live-Play koncepthus som ytterligare stärker Fabeges affär och hyresgästernas skiftande behov över tid. Husets placering vid porten till nationalstadsparken Haga stärker sambanden mellan stad och park. Köpeskillingen för Fortet 2 (HagaHuset) uppgår till 172 mkr och tillträdet sker per den 1 februari 2017. 

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  2. Fabege tar ökat ansvar för Friends arena

   Fabege förvärvar Solna stads, Peabs och Jernhusens andelar i Arenabolaget i Solna KB som äger fastigheten Nationalarenan 1, det vill säga Friends Arena.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  3. Fabege gör affär med Peab

   Fabege har kommit överens med Peab om att förvärva Peabs andel om 50 procent av aktierna i Visio. Efter förvärvet äger Fabege 100 procent av Visio som äger byggrätter i Solna. Vidare förvärvar Fabege fastigheterna Distansen 4, 6 och 7 i Ulriksdal av Peab.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  4. Migrationsverket tecknar nytt avtal med Fabege

   Migrationsverket samlar stora delar av region Stockholms verksamhet till Grand Central Sundbyberg. Hyresavtalet gäller cirka 17 000 kvm, av totalt 36 000 kvm i kontorsbyggnaden, och löper i minst 6 år.  Hyresvärdet årligen är cirka 45 mkr. Inflyttning beräknas ske efter sommaren 2018.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  5. Prisdifferentiering på gröna lån

   Fabege har fram tills idag tecknat gröna finansieringar om totalt drygt 4 Mdkr, samt skapat utrymme om ytterligare cirka 1,4 Mdkr via grön obligationsfinansiering. Det senaste i raden är ett grönt banklån från Danske Bank som är först av bankerna med att erbjuda bättre villkor för gröna lån, då risken bedöms vara lägre, ett välkommet trendbrott. 

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  6. Mer grön finansiering i Fabege

   Fabege lånar 700 Mkr inom ramen för det gröna ramverket inom Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (Nya SFF).

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  7. Fabege avyttrar Uarda 7, Arenastaden

   Fabege har tecknat avtal om att sälja fastigheten Uarda 7, i Arenastaden till Union Investment. Genom försäljningen bekräftas nu återigen områdets attraktivitet för institutionella investerare. Fabege kommer att fortsätta förvalta fastigheten, behålla kundrelationen och driva utvecklingen i Arenastaden.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  8. Ökande hyrestillväxt och stigande värden

   Periodens resultat efter skatt ökade till 4 346 Mkr (2 054), motsvarande 26:28 kr per aktie (12:42). Periodens resultat före skatt ökade till 5 166 Mkr (2 637). Hyresintäkterna uppgick till 1 573 Mkr (1 493) och driftsöverskottet uppgick till 1 125 Mkr (1 080).  I identiskt bestånd ökade hyresintäkterna med cirka 9 procent och driftsöverskottet ökade med cirka 10 procent. Det genomsnittliga avkastningskravet minskade under perioden och uppgick till 4,70 procent (4,94 vid årsskiftet).

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  9. Delårsrapport januari – september 2016

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  10. Fabege investerar 944 Mkr i Sundbyberg

   Efter att Svenska Spel, Åhléns och övriga hyresgäster lämnat fastigheten Orgeln 7 i hjärtat av Sundbyberg har Fabege påbörjat ett större om- och tillbyggnadsprojektet. Investeringen uppgår till 944 Mkr och beräknas vara klart sommaren 2018. Den nya byggnaden går under namnet Grand Central Sundbyberg.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)